„Szpital Powiatowy” świadczy usługi z zakresu RADIOLOGII

04.02.2015 – „TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE”

„ZDROWIEM WITAMY WIOSNĘ”, czyli Biały Piątek 20.03.2015 w Drezdenku

04.02.2015 – „TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE”

LABORATORIUM – PROMOCYJNE CENY BADAŃ

NOWO OTWARTA PORADNIA ONKOLOGICZNA

NOWE PORADNIE – KARDIOLOGICZNA I PRELUKSACYJNA!!!

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ZWIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ USŁUG PSYCHIATRYCZNYCH

ARTYKUŁ W GAZECIE LUBUSKIEJ

OGŁOSZENIE O PRACY

PODZIĘKOWANIA OD PACJENTÓW

Szanowni Państwo

Szpital w Drezdenku jest jednostką świadczącą usługi medyczne na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, zabezpiecza również świadczenia medyczne dla mieszkańców ościennych miejscowości.

Priorytetem w udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez Nasz Szpital jest troska o pacjenta i jego zdrowie, dlatego też starając się sprostać oczekiwaniom pacjentów poszerzamy ofertę świadczonych przez nas usług medycznych a także laboratoryjnych.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę medyczną oraz inwestujemy w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, celem zapewnienia pacjentom wczesnej diagnostyki i leczenia, co jest szczególnie ważne w zakresie rozwijających się chorób nowotworowych.

W celu lepszego dotarcia do pacjentów utworzyliśmy nową stronę internetową szpitala, na której na bieżąco znajdziecie Państwo nowe informacje  – dotyczące zakresu świadczonych usług medycznych, wykonywanych badań laboratoryjnych, dokumentów potrzebnych np. przy przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Ponadto zamieszczone zastały dane kontaktowe.

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z usług świadczonych przez Nasz Szpital.