Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Share on facebook
Udostępnij

            Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia –Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim w Zielonej Górze umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w naszym szpitalu.

            Projekt pod tytułem „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” objął swoim zasięgiem 18 pracowników naszego szpitala.

            Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla personelu ZOL wynosi 133.508,42 zł  ( finansowana ze środków europejskich w wysokości 84,17% i ze środków dotacji celowej w wysokości 15,83% ) i jest przeznaczona dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających i osób kuchenkowych, dla których praca w naszym ZOL stanowiła w okresie wrzesień-grudzień 2020 r. jedyne miejsce zatrudnienia.

Drezdenko, 2021.06.25

Skip to content