Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Rozbudowa i modernizacja instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku

Share on facebook
Udostępnij

 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z O.O. otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 350,000,00 zł na realizację zadania „ Rozbudowa i modernizacja instalacji tlenowej  w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku

w związku z COVID-19”.

  1.  Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

Wymiana centralnego reduktora tlenu w celu utrzymania właściwego ciśnienia gazu w instalacji szpitalnej, co spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa pracy instalacji, zapewni dostarczanie tlenu do punktów poboru przy łóżkach pacjentów o oczekiwanych parametrach ciśnienia i wydajności, a w rezultacie poprawi warunki leczenia pacjentów chorych na Covid-19. Wymiana gniazd gazów medycznych w istniejącej instalacji szpitalnej w celu ujednolicenia systemu przyłączy funkcjonujących w szpitalu, z systemu G-01 na system AGA.  Ujednolicenie technologii gniazd i przyłączy tlenowych, spowoduje uproszczenie procedur przeglądów i naprawy, łatwiejszy dostęp do części zamiennych oraz możliwość swobodnego dysponowania i zamiany pomiędzy poszczególnymi łóżkami, posiadanych sprzętów i podłączania urządzeń medycznych bez ograniczeń technologicznych. Rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej i wykonanie przyłączy dla 14 łóżek, które do tej pory nie posiadają dostępu do sieciowych gazów medycznych. W związku z przekształceniem oddziału ZOL na oddział covidowy, istnieje konieczność pilnego wykonania tego brakującego elementu sieci. Aktualnie 14 stanowisk (łóżek) jest pozbawionych dostępu do sieciowego tlenu medycznego, co powoduje ich niewielką przydatność dla leczenia chorych na Covid-19.  Zakup i montaż trzech kolumn anestezjologicznych na salach bloku operacyjnego w celu ujednolicenia systemu dostarczania gazów medycznych, poprawienia pewności pracy i zwiększenie bezpieczeństwa leczonych pacjentów, a w szczególności chorych na Covid-19. Całkowity koszt zadania wynosi: 370,000,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2021r.

Skip to content