Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Wojewoda wspiera szpital w Drezdenku

Share on facebook
Udostępnij

Monitorowanie liczby łóżek przeznaczonych dla pacjentów COVID-19 to aktualnie jeden z priorytetów działania wojewody.  Co istotne, system placówek opiekujących się pacjentami z koronawirusem SARS-CoV-2 i podejrzeniem zakażenia obejmuje zarówno szpitale powiatowe, jak i wojewódzkie. Ważna pozostanie rola Szpitala Powiatowego w Drezdenku.  Równie ważne jest też to, aby zabezpieczyć ciągłość świadczeń medycznych udzielanych niezakażonym pacjentom.

Lubuskie szpitale są pod względem sprzętowym przygotowane na dalszą walkę z COVID-19. Cały czas trwa wsparcie dla placówek medycznych ze strony Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka – zarówno w zakresie środków ochrony osobistej, jak i sprzętu. Szpital w Drezdenku otrzymał ogromne  wsparcie, dlatego nieustająco podkreślamy  jego rolę w opiece nad pacjentami. Walka z epidemią to nasz wspólny wysiłek. To dla wszystkich trudny czas, ale jeśli będziemy działać zgodnie i angażować się na maksymalnym poziomie, uda nam się osiągnąć cele, które sobie stawiamy. Bezpieczeństwo pacjentów jest zatem dla nas najważniejsze. Drezdenecki szpital regularnie otrzymuje rządowe wsparcie zarówno w postaci środków ochrony indywidualnej, jak i sprzętu specjalistycznego. W piątek  14 stycznia 2022r. do szpitala dotarł transport, który zawierał tak potrzebne środki ochrony indywidualnej dla medyków, a także 4 łóżka przeznaczone na doposażenie oddziałów oraz 1 łóżko Stryker SV2, które przeznaczone dla pacjentów przebywających na OIOM-ie. Nowoczesny sprzęt medyczny to poprawa bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego. Środki ochronne i łóżka trafiły do szpitala dzięki uprzejmości właścicieli firmy Biernat transport, którzy kolejny raz wsparli nasza placówkę wykonując bezpłatny transport. Przy rozładunku gabarytów pomogli właściciele firmy Agroturlot, którzy w ciągu dosłownie 5 minut przyjechali specjalistycznym wózkiem widłowym, który szybko i bezpiecznie  dokonał rozładunku.  Przekazane przez wojewodę specjalistyczne  łóżka szpitalne to doskonałe połączenie funkcjonalności, która zapewnia lepsze samopoczucie i komfort pacjentom, a jednocześnie ułatwiają pracę medykom. Bezpieczeństwo pacjentów jest dla nas zawsze na pierwszym miejscu, a nowy sprzęt zdecydowanie wpłynie na jego poprawę. Szpital w Drezdenku funkcjonuje na zasadzie hybrydy- tylko cześć oddziałów została przekształcona w covidowe. Poradnie przyszpitalne oraz Pracownie Diagnostyczne działają bez większych zmian, zostały wprowadzone dodatkowe środki ostrożności. Zaznaczyć należy, że w szpitalu obowiązują procedury wewnętrzne z zakresu kontroli zakażeń szpitalnych. W tym dotyczące między innymi sprzątania, dekontaminacji pomieszczeń szpitalnych i sprzętu, zasad stosowania środków ochrony osobistej, izolacji pacjenta z zakażeniem/ podejrzeniem zakażenia. Na bieżąco są wprowadzane i aktualizowane zarządzenia wewnętrzne, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, WHO, GIS oraz konsultantów krajowych.

Skip to content