Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Cisza-operacja trwa

Share on facebook
Udostępnij

Jakość przeprowadzonej operacji zależy od odpowiedzialnej, profesjonalnej pracy i umiejętności zespołowego działania każdego zaangażowanego pracownika bloku operacyjnego.Przygotowanie do zabiegu. Personel, który wchodzi na blok przez śluzę dezynfekcyjną, w szatni przebiera się w czystą, zieloną odzież. Zakłada specjalne buty chirurgiczne, czepki na głowę, maski ochronne na twarz. Blok operacyjny jest klimatyzowany. Przed zabiegiem i założeniem jałowych rękawiczek, chirurdzy, ortopedzi, ginekolodzy jak i instrumentariuszki asystujące przy zabiegu wykonują tzw. chirurgiczne mycie rąk i dezynfekcję rąk. Przy myciu dłoni i przedramion postępują według określonych zasad zachowując wyznaczoną kolejność mycia poszczególnych części rąk.Wjazd przez śluzę.Pacjent, który z oddziału przywożony jest na łóżku do operacji, w tzw. śluzie, przekładany jest na wózek transportowy, którym trafia na salę operacyjną.Trzy sale. Za śluzą od strony bloku znajduje się duży hol, pacjent przewożony jest na salę operacyjną, gdzie przekładany jest na stół operacyjny. Drezdenecki blok posiada 3 sale wyposażone w nowoczesny sprzęt. Jedna przeznaczona jest do cięć cesarskich, druga – do zabiegów chirurgicznych i ortopedycznych, trzecia to sala, gdzie wykonywane są operacje chirurgiczno-ginekologiczne. Na wszystkich salach, bez względu na ich potoczną nazwę, panują te same warunki czystości.Zabieg trwa. Większość operacji wykonuje dwóch do trzech chirurgów/ortopedów/ ginekologów – operator (główny operujący) i asystent/asystenci którzy mu pomagają w przeprowadzeniu zabiegu. Przy operacjach pracują także mistrzynie ceremonii-instrumentariuszki. Jedna pielęgniarka asystuje przy operacji, druga wykonuje czynności pomocnicze. Dodatkowo podczas zabiegu pracuje zespół anestezjologiczny – lekarz i pielęgniarka znieczulają pacjenta, którzy w trakcie zabiegu kontrolują jego parametry życiowe, podają leki, informują chirurgów/ortopedów/ ginekologów o stanie chorego, a po zabiegu rozpoczynają wybudzanie. Po operacji pacjent trafia do pokoju wybudzeń, który również znajduje się na bloku. Tam nad jego stanem czuwa pielęgniarka anestezjologiczna. Gdy stan pacjenta pozwala na transport na oddział, przewożony jest tam i przekładany na łóżko szpitalne w opisanej już śluzie. Blok operacyjny szpitala w Drezdenku to takie miejsce w szpitalu, gdzie wiedza, rzetelność i odpowiedzialność lekarzy, pielęgniarek i personelu pomocniczego tworzy w czasie operacji jeden zespół ludzi, w którym każdy zna swoje obowiązki, a wszystkich jednoczy wspólny cel- bezpieczne przeprowadzenie chorego przez zabieg operacyjny. Tak dobrze zorganizowana praca jest możliwa dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi, na czele którego stoi dr n. med. Izabela Jaraczewska oraz kierownik Anna Milczarek. To właśnie one są odpowiedzialne za bezpieczeństwo procedur i czynności wykonywanych przy pacjencie. Standaryzacja poszczególnych zabiegów operacyjnych pozwala obniżyć ryzyko wystąpienia błędów, a dzięki temu, także możliwych komplikacji u pacjenta. Na bloku pracuje się inaczej niż, na innych oddziałach- tu pacjent jest tylko na czas operacji. Kontakt z nim jest zupełnie inny. Jest to bardzo odpowiedzialna praca. Gotowość personelu przez całą dobę musi być na poziomie 100 procentowym, medycy muszą być przygotowani 24 godziny na dobę do tego, ze za chwilę będą musieli stanąć do pilnego przypadku przy stole operacyjnym. Oznacza to jedno- medycy są zawsze w pełni gotowi na pomoc drugiemu człowiekowi.

Skip to content