Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Pomoc dla dzieci przybywających z terenu Ukrainy

Share on facebook
Udostępnij

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając pomocy i schronienia. Wśród nich są osoby, które potrzebują pomocy medycznej. Szpital w Drezdenku deklaruje realną pomoc obywatelom Ukrainy, które zostały zmuszone opuścić swój dom w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca. Szczególnie istotna jest sytuacja dzieci. Szpital w Drezdenku uruchamia pakiet bezpłatnej pomocy medycznej, w ramach pobytów diagnostycznych w przypadku dzieci chorujących przewlekle.W oddziale pediatrycznym naszego szpitala jest możliwość całodobowej obserwacji, diagnostyki i leczenia pacjentów. Wykonujemy badania biochemiczne, bakteriologiczne, serologiczne, EKG, USG, RTG. Opiekę sprawuje wyszkolony personel pielęgniarski, a usługi medyczne wykonują doświadczeni lekarze. Rodzice mogą bezpłatnie przebywać razem z dziećmi w oddziale pediatrycznym.Specjalne rozwiązania prawne umożliwiają rozliczanie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski. Za świadczenia płaci NFZ ze środków budżetu państwa. Prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych bez dokumentu ubezpieczenia mają obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 r. Procedury zostały uproszczone do minimum, wystarczy paszport, strona z pieczątką przekroczenia granicy. Telefon: 957639975

🇺🇦

Через збройний конфлікт в Україні громадяни цієї країни приїжджають до Польщі шукати допомоги та притулку. Серед них є люди, які потребують медичної допомоги. У лікарні Дрезденка заявляють про реальну допомогу громадянам України, які були змушені покинути рідні домівки в пошуках безпечного місця. Особливо важливим є становище дітей. Лікарня Дрезденка запускає пакет безкоштовної медичної допомоги в рамках діагностичного перебування хронічно хворих дітей.У педіатричному відділенні нашої лікарні можливе цілодобове спостереження, діагностика та лікування пацієнтів. Виконуємо біохімічні, бактеріологічні, серологічні, ЕКГ, УЗД та рентгенологічні дослідження. Догляд надають кваліфіковані медичні сестри, а медичні послуги здійснюють досвідчені лікарі. Батьки можуть проживати з дітьми в педіатричному відділенні безкоштовно.Спеціальні законодавчі рішення дозволяють врегулювати медичні пільги громадянам України, які приїжджають до Польщі. Допомогу виплачує Національний фонд охорони здоров’я з державного бюджету. Громадяни України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, мають право на безкоштовну медичну допомогу без страхового документа, процедури спрощені до мінімуму, достатньо паспорта та сторінки зі штампом про перетин кордону. Телефон 957639975.

Skip to content