Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Szpitalna Izba Przyjęć doposażona w aparaty elektrokardiograficzne!

Share on facebook
Udostępnij

 Szpital zakupił dwa nowoczesne aparaty elektrokardiograficzne (EKG) wraz ze stolikami. To niezwykle ważny krok w poprawie jakości opieki medycznej, ponieważ dzięki tym urządzeniom lekarze będą mogli szybciej i bardziej precyzyjnie diagnozować choroby serca oraz podejmować odpowiednie leczenie. W wyniku podpisania umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Polskim Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW PZUW, Szpital Powiatowy w Drezdenku otrzymał dofinansowanie w wysokości  10.000 zł z funduszu prewencyjnego TUW PZUW. Wartość całkowita zadania wyniosła 14.300 zł, z czego 10.000 zł wyniosło dofinansowanie z TUW PZUW, a 4.300 zł stanowią środki własne Spółki.Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zakupiono dwa aparaty elektrokardiograficzne (EKG) ze stolikami, które są wykorzystywane na Izbie Przyjęć szpitala w Drezdenku. Są to urządzenia wielokanałowe wyposażone w elektrody przyssawkowe i elektrody klipsowe. Aparaty pozwalają na prezentację na wyświetlaczu od 1 do 12 przebiegów badania, rejestrację przeprowadzonych badań oraz ich wydruk. Możliwy jest zapis automatyczny i zapis wsteczny. Urządzenie umożliwia przewodową i bezprzewodową komunikację, ustawienie parametrów prędkości, czułości i intensywności wydruku, eksport badań do pamięci zewnętrznej lub internetowo, archiwizację badań. Przy pomocy przystawki SPIRO-31 możliwe jest wykonywanie spirometrycznych badań przesiewowych.

Umotywowanie wniosku z określeniem planowanego efektu prewencyjnego:

Aparaty EKG pozwalają wykryć niewydolność serca. W szczególności pomagają we wstępnym rozpoznaniu wad zastawek serca, zapalnych chorób mięśnia sercowego, wad wrodzonych lub spowodowanych toksynami, ale najważniejszą zaletą EKG jest ujawnianie niedokrwienia mięśnia serca, cech zawału lub pozostałej po nim blizny. EKG jest podstawowym badaniem stosowanym w diagnostyce chorób serca, takich, jak na przykład arytmia, niedokrwienie mięśnia sercowego, choroba wieńcowa czy też najbardziej popularny zawał. Dzięki wczesnej i częstej diagnostyce przy użyciu aparatów EKG, możliwe jest wczesne wykrywanie chorób serca, niedopuszczanie do zawałów serca, podejmowanie działań w celu zapobiegania rozwijania się stanów zawałowych oraz podejmowanie działań mających na celu leczenie wczesnych stanów chorobowych, co będzie skutkować pełnym wyleczeniem lub łagodnym przebiegiem choroby. Wczesna diagnoza przy użyciu aparatu EKG pozwoli na ograniczenie ciężkich przypadków chorobowych, zmniejszy występowanie zawałów serca oraz wyeliminuje lub skróci czas niezdolności do pracy lub wykluczenia z  życia rodzinnego i społecznego. Zmniejszą się koszty leczenia, rehabilitacji i niezdolności do pracy, a poprawi się bezpieczeństwo pacjentów poprzez ograniczenie możliwość postawienia
błędnej diagnozy.

To bardzo ważna inwestycja, która pozwoli na jeszcze bardziej skuteczne i szybkie diagnozowanie problemów z sercem u pacjentów przyjmowanych na szpitalnej Izbie Przyjęć. Dzięki temu personel medyczny będzie mógł jeszcze skuteczniej monitorować stan pacjentów oraz podejmować odpowiednie kroki w przypadku wystąpienia jakichkolwiek komplikacji. Zakup tych urządzeń to wyraźny sygnał, że szpital stawia na zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej dla swoich pacjentów.  

Skip to content