Fundacja PGNiG
Nowoczesny, cyfrowy aparat RTG w Szpitalu w Drezdenku

Na przełomie stycznia i lutego pacjenci Szpitala Powiatowego w Drezdenku w razie potrzeby będą badani cyfrowym aparatem RTG. Tym samym zwiększy się dostęp do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki. Nowoczesny sprzęt już trafił do placówki. Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia jego użycia. Pieniądze na zakup aparatu pochodzą ze środków własnych szpitala oraz od fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Cyfrowy aparat RTG pozwoli na unowocześnienie i uproszczenie badań. Wysoka jakość fotografii to lepsza diagnostyka, a to z kolei przełoży się na wyższą skuteczność podejmowanego leczenia. Dzięki  posiadaniu takiego sprzętu będzie można rozwijać w szpitalu nowoczesne technologie, zwłaszcza w zakresie telemedycyny. Wydawanie wyników w wersji elektronicznej pozwoli na konsultacje pacjentów ze specjalistami z innych placówek medycznych. Ponadto zmniejszy się ilość odprowadzanych odpadów, co nie było możliwe przy korzystaniu ze starych aparatów i tradycyjnego wywoływania zdjęć – do tej pory w szpitalu funkcjonują stare aparaty RTG i wywoływarki zdjęć, które wymagają użycia odczynników chemicznych. Teraz będzie można zmniejszyć ilość używanego wywoływacza, utrwalacza oraz zużycia ilości błon RTG. Będzie można też zmniejszyć dawkę promieniowania lampy RTG.

Powiat strzelecko-drezdenecki należy do regionów, w których występuje dużo wypadków. Dostęp do cyfrowego aparatu RTG zapewni szybszą diagnozę i odpowiednią hospitalizację dla pacjentów trafiających z urazami, a możliwość wykonania cyfrowych zdjęć pozwoli na szybszą diagnozę i lepsze leczenie.

Aparat kosztował blisko 700 tys. zł.

Zredagowała: Anna Oźminkowska

Szpital Powiatowy w Drezdenku

Logotyp Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza