Mali pacjenci w szpitalu

Szpital Powiatowy w Drezdenku odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej ze Starych Bielic wraz z nauczycielami. Uczniów w imieniu kadry zarządzającej powitała Anna Oźminkowska.

Na początku uczniowie zapoznali się z organizacją przyjęcia pacjenta do szpitala. Szczegóły dotyczące przyjęcia do szpitala omówiła Katarzyna Kurłowicz Kierownik Izby Przyjęć, która z dużym zainteresowaniem przekazała małym pacjentom informację dotyczące przyjęcia pacjenta oraz wykonania procedur medycznych, jakie udzielane są przez personel w zależności od rodzaju schorzenia z jakim trafia pacjent. Uczniów szczególnie zainteresowało założenie gipsu oraz opatrunków. Ponadto uczniowie mieli możliwość zmierzenia temperatury, określenia wzrostu i wagi ciała – zapoznając się  z podstawowymi czynności, jakie wykonuje personel pielęgniarski i lekarski, kiedy trafia mały pacjent do szpitala.

W trakcie wizyty uczniowie zapoznali się z badaniami, które wykonuje się dla pacjentów, trafiających bezpośrednio do szpitala, w tym m.in. mogli dowiedzieć się w jakim celu wykorzystuje się aparat USG oraz inne sprzęty medyczne monitorujące stan pacjenta.

Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem Izby Przyjęć mali pacjenci udali się na miejsce stacjonowania karetki pogotowia. Możliwość bezpośredniego obejrzenia karetki i sprzętu ratowniczego stanowiła dla nich największą frajdę. Ratownicy medyczni w osobach Pana Dawida Sauermana oraz Jerzego Mądrego przekazali podstawowe informacje na temat udzielania pierwszej pomocy – podkreślając jak ważna jest szybka reakcja i wezwanie odpowiednich służb medycznych w momencie, kiedy życie ludzkie jest zagrożone. Uczniowie poznali zastosowanie medycznego sprzętu ratowniczego, w tym m.in. respiratora, defibrylatora, aparatu EKG itp. W „zainscenizowanej scence” , uczniowie na żywo zobaczyli  czynności, jakie wykonują ratownicy w celu odpowiedniego zabezpieczenia pacjenta – jednocześnie byli bardzo dobrze zorientowani, jaki numer należy wybrać na pogotowie ratunkowe.

Na zakończenie wizyty każdy otrzymał naklejki dzielnego pacjenta, po wizycie w  szpitalu uczniowie udali się w dalszą zaplanowaną wycieczkę.