Ogłoszenie o najmie

W imieniu Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku jako organizator ogłasza postępowanie na wynajem pomieszczenia stanowiącego własność Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, na prowadzenie działalności związanej z zaopatrzeniem pacjentów w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze

Ogłoszenie o postępowaniu
Oferta dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Umowa najmu lokalu użytkowego
Informacja uzupełniająca do ogłoszenia
Informacja o wyborze oferty