Ogłoszenie ws sprzedaży ruchomości

OGŁOSZENIE
ws sprzedaży ruchomości

W imieniu Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Drezdenku, jako Organizator, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na sprzedaż ruchomości,
stanowiącej własność Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.
Ruchomość obejmuje dwa pojazdy specjalne sanitarne, tj.:
Ford Transit FSD 35914
Ford Transit FSD 56TH

Ogłoszenie o sprzedaży ambulansu
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Zdjęcia Ford FSD 35914
Zdjęcia Ford FSD 56TH