Nowy parking na terenie szpitala w Drezdenku

Przed szpitalem w Drezdenko powstanie nowy parking. Miejsca parkingowe zaprojektowano dla 19 samochodów osobowych, z czego aż 8 to stanowiska dla osób niepełnosprawnych. To kolejny krok szpitala w kierunku pacjentów i osób odwiedzających drezdenecką lecznicę. W dniu 18 marca 2020 r. została podpisana umowa na budowę parkingu dla samochodów osobowych na terenie Szpitala w Drezdenku, która rozpocznie się już w marcu i jest zaplanowana na pięć tygodni. Projekt budowy został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 242.333,00 zł, co stanowi aż 84 % całości kosztów inwestycji szacowanej na 288.492,10 zł. Zadanie to zostało dofinansowane w ramach działania „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego priorytetem 4 , tj. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych Lokalnej Grupy Działania w ramach celu „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego” obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.
Program „Rozwój atrakcyjnie turystycznych miejsc poprzez budowę parkingu wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku” składa się z dwóch części. Pierwsza, to budowa parkingu, na którą właśnie została zawarta umowa, druga część, na którą przetarg zostanie wkrótce ogłoszony, obejmuje dostawę i montaż wiaty rowerowej na sześć rowerów oraz tablicy multimedialnej – infokiosku o przekątnej ekranu 55 cali-, na której będą zamieszczone i aktualizowane informacje o akwenach wodnych w Gminie Drezdenko oraz przedstawiony będzie rys historyczny nawiązujący do połowu ryb na tym Tereni. Znaleźć tam będzie można informacje o wpływie żeglugi rzecznej na rozwój lokalnego rzemiosła i handlu. Na dotykowej tablicy multimedialnej znajdą się również informacje o walorach turystycznych Gminy Drezdenko, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wodnej, łowisk, miejsc noclegowych, szlaków rowerowych i innych atrakcji turystycznych.-to istotna zmiana z punktu widzenia pacjenta- podkreśla Maciej Bak, prezes Szpitala Powiatowego w Drezdenku- z pewnością wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa oraz komfort zarówno pracowników, pacjentów, jak i gości korzystających z usług naszego szpitala.