Wizyta w Strausbergu

W dniu 8 czerwca 2011 roku w Strausbergu na zaproszenie kadry zarządzającej tamtejszym szpitalem gościli Starosta Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego Andrzej Bajko, Prezes NZOZ Szpital Powiatowy w Drezdenku Ryszard Hatała oraz zastępca dyrektora ds. medycznych Piotr Dębicki. Stronę niemiecką reprezentowały Pani Angela Krug Prezes Szpitala oraz Pani Anna Kaprykowska Asystent.

Spotkanie poświęcone było wymianie wspólnych doświadczeń w zakresie funkcjonowania szpitali po obu stronach granicy, w szczególności w zakresie działalności leczniczej, zarządzania oraz aspektów organizacyjnych.

Oba szpitale wyraziły chęć nawiązania szerszej współpracy, której już pierwszym efektem było przekazanie przez Szpital w Strausbergu darowizny dla Szpitala Powiatowego w Drezdenku m.in. łóżek szpitalnych, zestawu do reanimacji noworodków oraz pomp infuzyjnych. W dalszej perspektywie planowane jest nawiązanie współpracy w zakresie wymiany kadry medycznej, organizacji wspólnych konferencji, wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania dzięki wspólnej inicjatywie opracowania projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Opracowała: Anna Oźminkowska