Wizyta Angeli Krug w Drezdenku

WIZYTA GOŚCI Z POWIATU  MÄRKISCH – ODERLAND W POWIECIE STRZELECKO – DREZDENECKIM W RAMACH WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

W dniu 19 sierpnia 2011 roku w kontekście nawiązanej współpracy partnerskiej Szpitala Powiatowego w Drezdenku ze Szpitalem w Strausbergu w ramach rewizyty – Powiat Strzelecko – Drezdenecki odwiedziła delegacja z Niemiec.

Celem wizyty niemieckiej delegacji było zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego Andrzej Bajko, Prezes NZOZ Szpital Powiatowy w Drezdenku Ryszard Hatała, Radna Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego Anna Oźminkowska, w zastępstwie dyrektora ds. medycznych lek. med. Tomasz Sakowski oraz Saturnin Nowak Kierownik Działu Logistyki. Stronę niemiecką reprezentowali: Angela Krug Dyrektor Szpitala w Strausbergu, Anna Kaprykowska Asystent, Armin Viert kierownik Pogotowia Ratunkowego w powiecie Marchijsko – Odrzańskim oraz Andrea Prinz – dziennikarz.

Wizyta rozpoczęła się w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj. w trakcie której Starosta Andrzej Bajko zapoznał zaproszonych gości z funkcjonowaniem Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego przedstawiając strukturę demograficzno – społeczną oraz zadania  w zakresie ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej leżące w kompetencji zadań powiatu.

Prezes Szpitala Powiatowego w Drezdenku Ryszard Hatała zaprezentował system funkcjonowania ratownictwa medycznego w Polsce koncentrując uwagę, na sposobie organizacji systemu w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim. Przedstawił stan obecny oraz zaprezentował, jak będzie funkcjonował system ratownictwa medycznego po wprowadzeniu zmian od 2013 roku. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem gości niemieckich, którzy we własnych jednostkach przechodzą podobne zmiany i mieli możliwość wymiany doświadczeń w tym zakresie. Podkreślili jednocześnie, że system ratownictwa medycznego, który obowiązuje w chwili obecnej w Polsce jest lepiej zorganizowany, bowiem lokalne rozmieszczenie ratownictwa w jednostkach powiatowych bardziej sprawdza się niż organizacja systemu ze szczebla centralnego.

Następnie zaproszeni goście udali się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Strzelcach Kraj, gdzie mieli możliwość bezpośrednio zapoznać się z funkcjonowaniem oraz wizualizacją, która przy pomocy systemu GPS pokazuje obecne miejsce stacjonowania  lub przemieszczania zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego.

Kolejnym punktem była wizyta w Centrum Ratownictwa Medyczno – Pożarowego w Dobiegniewie, gdzie gości powitał Burmistrz Dobiegniewa Leszek Waloch. Burmistrz przedstawił cele, jakie przyświecały utworzeniu centrum, w którym skupione są służby niezbędne do niesienia pomocy:  straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe, obrona cywilna oraz gminny sztab zarządzania kryzysowego. Zaproszeni goście  mieli możliwość obejrzenia warunków sanitarno – technicznych, wyposażenia oraz zaplecza socjalnego centrum.

Ostatnim punktem spotkania była wizyta w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku, w trakcie której zaproszeni goście zapoznali się z usługami medycznymi świadczonymi przez szpital, poznali organizację i realizację zadań statutowych realizowanych w ramach zabezpieczenia medycznego dla mieszkańców powiatu. Gościom bardzo podobały się zmodernizowane budynki szpitalne oraz byli pod wrażeniem specjalistycznego sprzętu, w jaki doposażony został szpital. Podkreślili jednocześnie, że inwestowanie w wysokospecjalistyczny sprzęt pozwala na większą konkurencyjność jednostki oraz wykonywanie specjalistycznych procedur medycznych, czego przykładem są niemieckie szpitale, które dążąc do podniesienia i rozszerzenia świadczonych usług medycznych inwestują w coraz to nowsze technologie medyczne.

Szpital Powiatowy w Drezdenku otrzymał już w ramach współpracy z partnerem niemieckim m.in. łóżka i szafki medyczne, pompy infuzyjne, aparat do monitorowania funkcji życiowych.

Władze zarządzające szpitalami po obu stronach granicy wyrazili dalszą  chęć współpracy w zakresie opracowania wspólnego projektu transgranicznego, który pozwoliłby na wykorzystanie wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie aspektów zarządzania oraz wprowadzenia nowych technologii medycznych. Plany te odłożono do momentu pojawienia się konkursów w ramach EWT. Ponadto niemieccy goście zaprosili przedstawicieli Szpitala na konferencję dotyczącą współpracy w ramach Polsko – Niemieckiej Akademii Zdrowia.

opracowała: Anna Oźminkowska
NZOZ Szpital Powiatowy w Drezdenku