Wizyta Wiceministra Rozwoju Regionalnego Waldemara Sługockiego w naszym szpitalu

Prezes Ryszard Hatała pokazuje plan zmodernizowanej części szpitala

Wiceminister Rozwoju Regionalnego Waldemar Sługocki odwiedził nasz oddział zajmujący się rehabilitacją. Z uwagą obserwował ćwiczących pacjentów.

Od lewej: Prezes Ryszard Hatała, burmistrz  Drezdenka Maciej Pietruszak, Wiceminister Waldemara Sługocki, Starosta strzelecko-drezdenecki  Andrzej Bajko, Z-ca  dyr. ds. medycznych dr Piotr Dębicki. Początek konferencji prasowej, która odbyła się w naszym szpitalu.

Podczas konferencji prasowej rozmawiano o zrealizowanych i przyszłych projektach w ramach LRPO.