Wizyta zaprzyjaźnionego przedstawiciela Szpitala w Strausbergu

W dniu 1 lipca 2011 roku Szpital Powiatowy w Drezdenku odwiedziła przedstawiciel kadry zarządzającej Szpitala w Strausbergu Pani Anna Kaprykowska. W spotkaniu Szpital Powiatowy w Drezdenku reprezentował Prezes Ryszard Hatała, z-ca Dyrektora ds. medycznych Piotr Dębicki, z-ca Kierownika Działu Logistyki Anna Oźminkowska.

Spotkanie było kolejnym krokiem do nawiązania współpracy z szpitalem w Strausbergu. Pani Anna Kaprykowska zapoznała się z funkcjonowaniem Szpitala w Drezdenku, miała możliwość nie tylko obejrzenia nowych oddziałów, poradni, nowoczesnego sprzętu medycznego, ale również zapoznania się z zakresem świadczonych przez Szpital usług medycznych.  Kolejne spotkanie przedstawicieli obu szpitali odbędzie się w sierpniu 2011 roku, które zostanie uwiecznione podpisaniem umowy o współpracy partnerskiej.