Z wizytą w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie

Przedstawiciele naszego szpitala w osobach: dyrektora Ryszarda Hatały, z-cy dyrektora d/s medycznych dra Piotra Dębickiego oraz powiatu  w osobach: starosty Andrzeja Bajko i sekretarza Ewy Śpiwak byli gośćmi podsekretarza stanu Waldemara Sługockiego. W czasie spotkania omawiano szereg spraw związanych z rozwojem naszej placówki. Podsekretarz stanu Waldemar Sługocki zadeklarował wsparcie i pomoc naszej jednostce. Podkreślił również, że zmodernizowany szpital stanowi o sile powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Jest to również wyzwanie dla dyrekcji i załogi polegające na utrzymaniu korzystnego trendu w rozwoju naszej jednostki.