Dyrekcja

Prezes – Maciej Bak
Dyrektor ds. Medycznych – Dr n.med. Izabela Jaraczewska
Sekretariat – mgr Daria Bogdziewicz – Peszko
Naczelna Pielęgniarka – mgr Justyna Podgórna-Kuchowicz
Główny Księgow – Ewa Marciniak
95 763 99 72, 95 762 05 05
95 763 99 72, 95 762 05 05
95 763 99 72, 95 762 05 05
95 763 99 72
95 763 99 64
95 763 99 65