Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Sterylizatornia

Sterylizatornia to komórka organizacyjna szpitala pełniąca funkcję usługową w zakresie dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego. Stworzony ciąg technologiczny umożliwia poprawne przeprowadzenie procesów dekontaminacji, od przyjęcia użytego instrumentarium poprzez wszystkie etapy obróbki do ponownego użycia.

Centralna Sterylizatornia zlokalizowana jest na poziomie 0.

Kierownik sterylizacji: Barbara Kuchowicz

Skip to content