KONKURS OFERT – KIEROWNIK ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO

16.06.2015
Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych przez położne z jednoczesnym pełnieniem funkcji kierownika
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Rooming-In i Poradni „K”

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Formularz ofertowy
Wzór umowy

08.07.2015
Informacja o odwołaniu konkursu