NOWE PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Serdecznie zapraszamy Państwa do Poradni Specjalistycznych w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku finansowanych ze środków NFZ.

Poradnie specjalistyczne

Ø   Poradnia Urazowo – Ortopedyczna

Ø   Poradnia Zdrowia Psychicznego

Ø   Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

Ø   Poradnia Chirurgii Ogólnej

Ø   Poradnia Nefrologiczna

Ø   Poradnia Preluksacyjna

Ø  Poradnia Neurologiczna

Miejsce świadczenia usług medycznych przez poradnie specjalistyczne budynek przychodni PCZ sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Drezdenku.
Pierwsza wizyta w poradniach wymaga skierowania od lekarza rodzinnego, bądź specjalisty.
Informacja i rejestracja do nowych poradni w godz. 7.00-14.00 pod numerem telefonu:
95 762 05 05, 95 762 05 10.

Szpital Powiatowy w Drezdenku realizuje również Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy – Panie, które ukończyły 25 rok i nie przekroczyły 59 roku życia oraz nie brały udziału w programie w ciągu ostatnich 3 lat mają możliwość wykonania tych badań nieodpłatnie w Poradni „K”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 763 99 77