Blok Operacyjny

Telefon: 95 763 99 89

Od 1996 roku Blok Operacyjny znajduje się na pierwszym piętrze  w budynku A. Dysponujemy trzema salami operacyjnymi, w tym jedna sala wyłącznie  do cięć cesarskich. W oddziale znajduje się sala przygotowawcza i sala wybudzeń,  w której pacjent przebywa po zabiegu operacyjnym pod obserwacją pielęgniarek anestezjologicznych. Praca  oddziału odbywa się w systemie zmianowym, a dyżury pełnione są całą dobę. Ostatnie lata to wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i nieustanne  podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej. Wszystkie pielęgniarki pracujące na Bloku Operacyjnym mają ukończony  kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego.

Personel Bloku Operacyjnego

Kierownik
Lek. med. Tomasz Sakowski

Kierownik oddziału
mgr pielęgniarstwa Anna Milczarek – instrumentariuszka

Pielęgniarki

Licencjat Pielęgniarstwa Justyna Pawlak – instrumentariuszka
Specjalistka Pielęgniarstwa Operacyjnego Elżbieta Kowalska – instrumentariuszka
Helena Pensiek – instrumentariuszka
Mariola Kruk – instrumentariuszka
Małgorzata Paszkiewicz – instrumentariuszka

Personel pomocniczy
Dorota Rüpke
Elżbieta Skrzypczak
Arleta Wojciuszkiewicz
Jolanta Szymańska
Danuta Iwaszko
Małgorzata Przylepa

Sprzęt:

 • Aparat rentgenowski z ramieniem C
 • Trzy  stoły operacyjne z przystawkami operacyjnymi
 • Aparatura artroskopowa
 • Aparatura laparoskopowa
 • Defibrylator-przenośny
 • Dwie diatermia elektryczne
 • Kardiomonitor stacjonarno-przenośny
 • Lampy operacyjne
 • Laparoskop
 • Pompa do histeroskopii
 • Pompy infuzyjne
 • Ssaki próżniowe
 • Aparaty do znieczulenia
 • Kardiomonitory
 • Kapnografy
 • Stanowisko do resuscytacji noworodka
 • System ogrzewania pacjenta
 • Sterylizator

Lista zabiegów operacyjnych chirurgicznych

 • operacje laparoskopowe
 • zabiegi diagnostyczne laparoskopowe
 • pobieranie wycinków do badań histopatologicznych
 • amputacje w zakresie kończyn  dolnych
 • wycięcie tkanek martwiczych w oparzeniu
 • wycięcie tkanek martwiczych w odmrożeniu
 • wycięcie tkanek martwiczych w odleżynach
 • podwiązanie żyły odpiszczelowej
 • usuwanie ciał obcych z tkanek miękkich
 • operacje nowotworów jelita cienkiego i okrężnicy – resekcje, hemikolektomia
 • operacje nowotworów odcinka esiczo-odbytniczego – odjęcie przednie
 • operacje nowotworów odbytnicy i odbytu – brzuszno-kroczowe
 • operacje tarczycy – wole proste, guzowate, nadczynne – częściowe wycięcie
 • inne operacje tarczycy – wycięcie torbieli, pojedynczych guzków
 • udrożnienia tętnic biodrowych, udowych, piszczelowych
 • embolektomie tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych, ramiennych
 • przetoki tętniczo-żylne dla celów dializy
 • sympatektomie lędźwiowe i piersiowe
 • operacje żylaków kończyn dolnych
 • operacje różnego typu w owrzodzeniach podudzi
 • operacje żylaków odbytu
 • drenaż ropniaka opłucnej
 • resekcje żołądka
 • pyloroplastyka
 • vagotomia
 • szycie przedziurawionego wrzodu
 • gastrektomia
 • operacje przepuklin przeponowych
 • operacje wyrostka robaczkowego i powikłań pozapalnych
 • operacje wszystkich typów przepuklin i powikłań
 • operacje ostrego niedokrwienia jelit
 • operacje uchyłkowatości jelit
 • operacje szczeliny odbytu i przetok około odbytniczych
 • operacje ropni około odbytniczych
 • drenaż ropni wątroby
 • operacje kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
 • operacje krwawień z przewodu pokarmowego
 • usunięcie łagodnych zmian w sutku
 • nacięcie ropni i ropowic
 • wycięcie torbieli włosowej
 • drenaż opłucnej w przyp. odmy i krwiaka
 • zaopatrywanie operacyjne ran serca i płuc
 • zaopatrywanie operacyjne uszkodzeń wątroby
 • zaopatrywanie operacyjne uszkodzeń śledziony
 • zaopatrywanie operacyjne uszkodzeń żołądka i jelit
 • zaopatrywanie operacyjne uszkodzeń innych narządów  j. brzusznej
 • zaopatrywanie ran głowy, tułowia, szyi i kończyn
 • tracheostomie
 • ECPW z użyciem sprzętu endoskopowego i ramienia C
 • Zakładanie  elektrody endokawitalnej z podglądem RTG

Lista zabiegów operacyjnych ginekologicznych

Ø      Ciecia cesarskie
Ø      Zabiegi usunięcia macicy drogą brzuszną i pochwową
Ø      Histeroskopie diagnostyczne i operacyjne
Ø      Laparoskopowe   zabiegi na przydatkach
Ø      Laparoskopowe usunięcia macicy (LAVH)
Ø      Laparoskopowe zabiegi w leczeniu niepłodności
Ø      Zabiegi plastyczne
Ø      Zabiegi uroginekologiczne  z użyciem materiałów protezujących (TOT,doubleTOT, SSLF)
Ø      Radykalne zabiegi onkologiczne (histerektomia radykalna metodą  Wertheima- Meigsa,       vulwektomia radykalna metodą Waya)
Ø      Zabiegi korygujące nieprawidłowe położenie narządu rodnego