Izba Przyjęć

Izba Przyjęć
Tel. 95 -763 99 67
Fax. 95 – 763 99 67

Kierownik Izby Przyjęć:
lek. med. Tomasz Sakowski
Kierownik:
Katarzyna Kurłowicz – magister pielęgniarstwa, specjalista organizacji i zarządzania w służbie zdrowia

Personel medyczny:

- Regina Popławska
- Aleksandra Kucharska
- Jolanta Jarnut
- Grażyna Rudzińska
- Lilla Stando
- Dorota Jeziorowska
- Anna Krasnodębska
- Anna Cyga
- Dorota Rachańska
- Elżbieta Kandel

Personel posiada ukończone kursy w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu Ekg, wykonywania szczepień, aktualne kursy w zakresie reanimacji krążeniowo-oddechowej oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i kurs instrumentariuszki

Personel pomocniczy;

- Zdzisław Pucek
- Tadeusz Kułakowski
- Marcin Krześniak
- Grzegorz Cisowski
- Jan Kuchciak
- Andrzej Michalski
- Rafał Kuszaj

Izba Przyjęć jest miejscem pierwszego kontaktu ze szpitalem. Posiadamy:

- salę resuscytacji
- gabinet zabiegowy
- salę obserwacyjną
- izbę przyjęć internistycznych
- izbę przyjęć chirurgicznych
- izbę przyjęć położniczo-ginekologicznych
- izbę przyjęć pediatrycznych

Przyjmujemy pacjentów:

- zgłaszających się do szpitala na podstawie skierowania od lekarza
- przywiezionych przez Zespół Pogotowia Ratunkowego
- zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Do zadań Izby Przyjęć należy:

  • rejestracja osoby zgłaszającej się,
  • zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego,
  • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków,
  • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
  • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej.

Pomieszczenia dostosowane są do przyjmowania osób niepełnosprawnych.