Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

(liczba łóżek 22) Tel. 95 763 99 83

Ordynator: lek. med. specjalista chirurg A. Gnarowski

Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca, Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego: M. Roszak


Oddział zajmuje się leczeniem pacjentów wymagających operacji z powodu jamy brzusznej: – kamicy pęcherzykowej, chorób żołądka,  dwunastnicy i jelit, w tym nowotworowych, – operacje przepuklin, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu, wola i guzków tarczycy, zmian skórnych. Wykonuje także badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopię, rectoskopię kolonoskopię).