Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dysponuje 5 stanowiskami dla dorosłych wyposażonymi zgodnie ze standardami Ministra Zdrowia. Specjalistyczna kadra lekarska i pielęgniarska zapewnia właściwą opiekę nad ciężko chorymi pacjentami. Leczymy około 200 chorych rocznie oraz znieczulamy 1200 pacjentów do zabiegów chirurgicznych, ginekologiczno – położniczych oraz endoskopowych.

Telefony :

 • oddział – dyżurka pielęgniarska              – 95 762 05 10 wew. 385
 • oddział – dyżurka lekarska                     – 95 763 99 50 lub 95 762 05 10 wew. 329

 • Kierownik oddziału
  Lek. med. Tomasz Sakowski

  Pielęgniarka Oddziałowa:
  mgr Iwona Szczerbo
  Specjalista organizacji i zarządzania i anestezjologii i intensywnej terapii

  Lekarze:

  Jacek Zajączek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  Tomasz Sakowski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  Zdzisława Wachowiak – lekarz anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologii i położnictwa

  Pielęgniarki:

  1. Bogusława Karyś - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  2. Cecylia Wieczorek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.
  3. Jolanta Laskowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  4. Wioletta Maślińska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  5. mgr Monika Dworczak - pielęgniarka anestezjologiczna
  6. Grażyna Lepiato - pielęgniarka anestezjologiczna
  7. Anna Zawiłowska - pielęgniarka anestezjologiczna
  8. Anna Fuczyło – pielęgniarka anestezjologiczna
  9. Sabina Krupska - starsza pielęgniarka
  10. Beata Jasińska - starsza pielęgniarka
  11. Izabela Fałat – pielęgniarka anestezjologiczna
  12. Małgorzata Mroczyńska - pielęgniarka ratunkowa
  13. Anna Tyrawska - pielęgniarka anestezjologiczna
  14. Katarzyna Jankowska - pielęgniarka anestezjologiczna
  15. mgr Alicja Chrupek – pielęgniarka anestezjologiczna

  Na oddział przyjmowani są pacjenci w stanach zagrożenia życia wymagający intensywnego nadzoru i terapii:
  - po resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  - w przebiegu ciężkiej niewydolności oddechowej ( POCHP, astma, obrzęk płuc),
  - we wstrząsie (septycznym, kardiogennym, hipowolemicznym, anafilaktycznym ),
  - po urazach wielonarządowych,
  - z ciężkimi zatruciami,
  - nieprzytomni, z zaburzeniami świadomości, w stanie padaczkowym,
  - w okresie pooperacyjnym, z zaburzeniami oddechowymi i krążeniowymi.

  W dziedzinie anestezjologii oddział zajmuje się:
  -przygotowaniem pacjentów do zabiegów operacyjnych,
  - prowadzeniem wszystkich rodzajów znieczuleń,
  -opieką i leczeniem bólu pooperacyjnego.

  SPRZĘT W ODDZIALE:

  • Kardiomonitory  przyłóżkowe z systemem centrali monitorującej zapewniające nieprzerwane pełne monitorowanie  wszystkich wymaganych parametrów życiowych,
  • Defibrylatory,
  • Aparat do ciągłych technik nerko- zastępczych,
  • Respiratory dające możliwości wentylacji nowymi trybami,
  • Respirator transportowy,
  • Pompy infuzyjne, strzykawkowe i do żywienia pozajelitowego,
  • Bronchofiberoskop,
  • Łóżka z materacami przeciwodleżynowymi.