Oddział Neonatologiczny

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
w systemie rooming in (dziecko od urodzenia przebywa razem z matką)

Lokalizacja:
Oddział znajduje się w Budynku A, I Piętro

Telefony:

Ordynator: 957639951
Dyż. pielęgniarska: 957639984

Ordynator: lek.med. Hanna Ciepielewicz pediatra, specjalista neonatologii
Kierownik oddziału: mgr Edyta Urbaniak – specjalista pielęgniarstwa   pediatrycznego

Pozostały personel pielęgniarski:

 • Emilia Holota- starsza pielęgniarka
 • mgr Marzena Kwiatkowska –pielęgniarka
 • Irena Leśniańska – starsza pielęgniarka
 • Barbara Mądrawska – starsza pielęgniarka
 • Agnieszka Ratajczak – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Grażyna Rys – starsza pielęgniarka

Informacji o stanie zdrowia dziecka udziela ordynator lub lekarz dyżurny w sytuacji zagrożenia życia.

Łóżka noworodkowe – 12

Sprzęt w oddziale:

 • inkubatory
 • aparat do wspomagania oddechu
 • pulsoksymetr
 • oksymetr
 • lampa do fototerapii
 • ssaki
 • pompy infuzyjne
 • urządzenie do przesiewowych badań słuchu ( do rejestracji otoemisji akustycznych)

Oddział dysponuje sprzętem diagnostyczno – leczniczym i monitorującym.
Zapewnia fachową i troskliwą opiekę doświadczonego zespołu lekarsko- pielęgniarskiego.

Podstawowe zadania oddziału:

 • kompleksowa opieka nad noworodkiem donoszonym, urodzonym przedwcześnie i z opóźnionym rozwojem wewnątrzmacicznym
 • diagnozowanie wstępne wad wrodzonych
 • diagnozowanie i leczenie infekcji wrodzonych, żółtaczek, dzieci z objawami niedotlenienia okołoporodowego i zaburzeniami metabolicznymi