Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczy usługi w zakresie stacjonarnej opieki długoterminowej o profilu ogólnym. Zakład dysponuje 26 łóżkami. Celem Zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Zapewniamy pacjentom przebywającym w Zakładzie opiekę lekarską i pielęgniarską, rehabilitację ogólną, leczenie farmakologiczne i dietetyczne, zaopatrzenie w środki pomocnicze i ortopedyczne oraz konsultacje specjalistyczne, zlecone badania diagnostyczne. Podopieczni mają zagwarantowane również uczestnictwo w terapii zajęciowej, pomoc logopedy lub psychologa w zależności od potrzeb.

Zasady odpłatności w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym reguluje Zarządzenie nr 6/2015 Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za zakwaterowanie i wyżywienie pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pobierz plik PDF

Przeciwwskazaniem do przyjęcia są osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Intencją całego zespołu jest stworzenie placówki o najwyższym poziomie leczniczym, rehabilitacyjnym i usprawniającym co umożliwi osobom chorym i niepełnosprawnym możliwie maksymalny powrót do zdrowia i pełnej sprawności, a jednocześnie zapewniając miłą i życzliwą atmosferę.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zawiera sale chorych, gabinet do rehabilitacji, sale terapii zajęciowej wyposażonej w sprzęt audiowizualny

Telefony:

Gabinet kierownika i Lekarza Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – (95) 7639966
Dyżurka pielęgniarska – (95) 7639981

Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
mgr Lidia Karolczuk
Specjalista z pielęgniarstwa w opiece długoterminowej
Specjalista z organizacji i zarządzania

Lekarz Zakładu Opiekuńczo-leczniczego
Ewa Jaworucka
Specjalista II stopnia Anestezjologii i Intensywnej terapii oraz pediatra

Psycholog kliniczny
mgr Jaworski Jurek

Logopeda
mgr Justyna Roślicka

Personel pielęgniarski

 • Baum Remigiusz – Starszy pielęgniarz
 • Bartkowiak Barbara – Starsza pielęgniarka
 • Buryn Anna –Starsza pielęgniarka
 • Ficner Krystyna – Starsza pielęgniarka
 • Gonera Halina – Starsza pielęgniarka
 • Harmacińska Teresa – Starsza pielęgniarka
 • Kubiś Agnieszka – Starsza pielęgniarka w opiece długoterminowej
 • Lehmann Elżbieta – Starsza pielęgniarka w opiece długoterminowej
 • Leśków Aldona – Starsza pielęgniarka anestezjologiczna
 • Perun Lucyna  – Starsza pielęgniarka
 • Kwita Marianna – specjalista z pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego

Fizjoterapeuta
Agnieszka Ciszak – Licencjat z fizjoterapii

Terapeuta zajęciowy
Sylwia Helwich

Personel pomocniczy:

 • Salowe gospodarcze – 2 osoby
 • Opiekunki medyczne – 4 osoby

Wyposażenie

-         łóżka wielofunkcyjne elektryczne zabezpieczone drabinkami i wyposażone w materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z pompą
-         kardiomonitor z pulsoksymetrią
-         zintegrowany system do higieny ciała – wózko-wanna do kąpieli
-         podnośnik elektryczny
-         aparat ekg
-         ssak elektryczny
-         pompa infuzyjna
-         inhalatory
-         sprzęt rehabilitacyjny w tym:
-         aparat do laseroterapii
-         aparat do krioterapii
-         aparat do elektroterapii
-         lampy solux statywowa
-         lampa solux stołowa
-         ugul z osprzętem
-         urządzenia pur
-         poręcz do  nauki chodu
-         ergometr
-         stoły do masażu
-         drabinka gimnastyczna
-         rotory kończyn górnych i dolnych