Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczy usługi w zakresie stacjonarnej opieki długoterminowej o profilu ogólnym. Zakład dysponuje 30 łóżkami. Celem Zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Zapewniamy pacjentom przebywającym w Zakładzie opiekę lekarską i pielęgniarską, rehabilitację ogólną, leczenie farmakologiczne i dietetyczne, zaopatrzenie w środki pomocnicze i ortopedyczne oraz konsultacje specjalistyczne, zlecone badania diagnostyczne. Podopieczni mają zagwarantowane również uczestnictwo w terapii zajęciowej, pomoc logopedy lub psychologa w zależności od potrzeb.

Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przeciwwskazaniem do przyjęcia są osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Intencją całego zespołu jest stworzenie placówki o najwyższym poziomie leczniczym, rehabilitacyjnym i usprawniającym co umożliwi osobom chorym i niepełnosprawnym możliwie maksymalny powrót do zdrowia i pełnej sprawności, a jednocześnie zapewniając miłą i życzliwą atmosferę.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zawiera sale chorych, gabinet do rehabilitacji, sale terapii zajęciowej wyposażonej w sprzęt audiowizualny

Telefony:

Gabinet kierownika i Lekarza Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – (95) 7639966
Dyżurka pielęgniarska – (95) 7639981

Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
mgr Lidia Karolczuk
Specjalista z pielęgniarstwa w opiece długoterminowej
Specjalista z organizacji i zarządzania

Lekarz Zakładu Opiekuńczo-leczniczego
Ewa Jaworucka
Specjalista II stopnia Anestezjologii i Intensywnej terapii oraz pediatra

Psycholog kliniczny

Logopeda

Personel pielęgniarski

Fizjoterapeuta

Terapeuta zajęciowy

Personel pomocniczy:

  • Salowe gospodarcze – 2 osoby
  • Opiekunki medyczne – 5 osoby

Wyposażenie

-       Łóżka wielofunkcyjne elektryczne zabezpieczone drabinkami i wyposażone w materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z pompą
-       Kardiomonitory z pulsoksymetrią
-       Zintegrowany system do higieny ciała – wózko-wanna do kąpieli
-       Podnośnik elektryczny
-       Aparat Ekg
-       Ssak elektryczny
-       Pompa infuzyjna
-       Inhalatory
Sprzęt rehabilitacyjny w tym:
-       Aparat do laseroterapii
-       Aparat do krioterapii
-       Aparat do elektroterapii
-       Lampy Solux statywowa
-       Lampa Solux stołowa
-       Pionizator
-       UGUL z osprzętem
-       Urządzenia PUR
-       Poręcz do  nauki chodu
-       Ergometr
-       Stoły do masażu
-       Drabinka gimnastyczna
- Rotory kończyn górnych i dolnych