Dział Księgowości

Telefon kontaktowy Działu Księgowości: 95 763 99 65

• Główny Księgowy – Ewa Marciniak
• Starsza księgowa – Renata Cabel – Płace
• Starsza księgowa – Bożena Stawska – Koszty
• Starsza księgowa – Krystyna Matuszczyk – Kasa
• Księgowa – Anna Maćków

95 763 99 69
95 763 99 90
95 763 99 65
95 763 99 65