Dział Logistyki

Telefon kontaktowy do Działu Logistyki: 95 763 99 55

• Kierownik Działu – Saturnin Nowak
• Specjalista ds. Zamówień Publicznych
• Specjalista – Anita Zalewska
• Informatyk – Marcin Dębski
tel. 95 763 99 55
tel. 95 763 99 74
tel. 95 763 99 55
tel. 95 763 99 72