Dział Monitorowania Kosztów i Statystyki

Telefon kontaktowy Działu Monitorowania Kosztów i Statystki: 95 763 99 62

• Kierownik Działu – Agnieszka Banaszek
• Specjalista ds Rozliczeń – Monika Mchedlishvili
• Główny specjalista – Dariusz Młynarek
• Starszy statystyk medyczny – Danuta Lazarek
• Statystyk Medyczny – Ewa Iwańczuk
• Statystyk Medyczny – Marta Domina – Graś
• Statystyk Medyczny – Agnieszka Wysocka
95 763 99 62
95 763 99 62
95 763 99 76
95 763 99 76
95 763 99 76
95 763 99 76
95 763 99 76