PRACA


08.01.2020
Szpital Powiatowy w Drezdenku zatrudni w ramach umowy kontraktowej/zlecenia pielęgniarki. Warunki płacy do uzgodnienia.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 957639964 lub 957639973.


08.01.2020
Szpital Powiatowy w Drezdenku zatrudni w ramach umowy kontraktowej/zlecenia ratowników medycznych. Warunki płacy do uzgodnienia.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 957639964 lub 957639973.


08.01.2020
Szpital Powiatowy w Drezdenku zatrudni w ramach umowy kontraktowej lekarza radiologa.
Gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz zatrudnienie w komfortowych warunkach.
Gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz zatrudnienie w komfortowych warunkach.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Prezesem Zarządu – 605045060
lub z z-cą Dyrektora ds. Medycznych – 609655007.


08.01.2020
Szpital Powiatowy w Drezdenku zatrudni w ramach umowy kontraktowej lekarzy:
• na Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii,
• na Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
• do Ambulatorium w Strzelcach Kraj. w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
• na Izbę Przyjęć,
• na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz zatrudnienie w komfortowych warunkach.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Prezesem Zarządu – 605045060
lub z z-cą Dyrektora ds. Medycznych – 609655007.


02.12.2019
Szpital Powiatowy w Drezdenku zatrudni w ramach umowy kontraktowej lekarzy:
• na Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii,
• na Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
• do Ambulatorium w Strzelcach Kraj. w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
• do Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego.
Gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz zatrudnienie w komfortowych warunkach.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 957639972 lub 957639973.


08.08.2019
Szpital Powiatowy w Drezdenku zatrudni lekarzy chcących odbyć specjalizację w zakresie Ginekologii i Położnictwa.
Gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w komfortowych warunkach.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr n. med. Andrzejem Wojciechem Kuczyńskim pod numerem telefonu 602116848 lub Działem Kadr pod numerem telefonu 957639973


26.03.2019
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku zatrudni w ramach umowy cywilnoprawnej Pielęgniarki i Ratowników Medycznych na Oddziały Szpitalne. Gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w komfortowych warunkach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Kadr pod numerem telefonu 957639973.


12.10.2018
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku zatrudni w ramach umowy kontraktowej lub umowy zlecenia pielęgniarki na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w komfortowych warunkach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Naczelną Pielęgniarką pod numerem telefonu: 957639964.


15.06.2018
Szpital Powiatowy w Drezdenku zatrudni w ramach umowy kontraktowej specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w komfortowych warunkach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 957639972 lub 957639973.

08.01.2018
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. „Szpital Powiatowy” w Drezdenku zatrudni w ramach umowy kontraktowej lub umowy zlecenia pielęgniarki instrumentariuszki

20.03.2017
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. „Szpital Powiatowy” w Drezdenku zatrudni w ramach umowy kontraktowej pielęgniarki na Oddział Chorób Wewnętrznych

15.02.2017
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. „Szpital Powiatowy” w Drezdenku zatrudni w techika farmacji

16.03.2016
Szpital Powiatowy w Drezdenku poszukuje kandydata na stanowisko magistra farmacji w Aptece Szpitalnej.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: kadry@szpital-drezdenko.pl
Informujemy,że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

22.12.2016
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. „Szpiatal Powiatowy w Drezdenku zatrudni w ramach umowy kontraktowej lekarzy specjalistów w zakresie Chorób Wewnętrznych

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. „Szpiatal Powiatowy w Drezdenku zatrudni w ramach umowy kontraktowej pielęgniarki instrumentariuszki