Pracownia Diagnostyki Obrazkowej: Pracownia RTG

Tel. 95 763 99 63
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ:

– wykonuje badania z podstawowego zakresu badań przeznaczonych dla potrzeb profilaktyki i leczenia pacjentów. Wykonywane są badania:

  • pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych,
  • pacjentom poradni lekarza rodzinnego,
  • pacjentom poradni specjalistycznych,
  • pacjentom prywatnych praktyk lekarskich.

Pracownia posiada aparaty do diagnostyki klasycznej RTG, badań kontrastowych

Zdjęcia wykonuje się w godzinach 8.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku. Zdjęcia opisywane są systemem teleradiologicznym. Czas oczekiwania na opis do 48 godzin. Zdjęcia bez opisu pacjent otrzymuje do 30 minut. Po godzinie 20.00 Pracownia pełni dyżury pod telefonem.

APARATY:

- X-Twin – aparat cyfrowy
- Swiss-Ray – ucyfrowiony

Kierownik Techników:
- st.tech.RTG, IOR – Ewa Jaśków

Pracownicy RTG:
- st.tech.RTG, IOR – Ewa Jaśków
- st.tech.RTG – Grażyna Dulińska
- st.tech.RTG – Grażyna Czelewicz
- st.tech.RTG – Anna Łaz – Faberska
- st.tech.RTG – Alicja Lehman
- tech. RTG – Joanna Diwyk