Pracownia Endoskopowa

95 763 99 78

Lekarze wykonujący badania endoskopowe:

Lek. med. J. Błach – specjalista- chirurg

Lek. med. I. Czechowska – specjalista- chirurg

REJESTRACJA NA KOLONOSKOPIĘ
OSOBIŚCIE WE WTORKI OD 9.00 DO 11.00, W PIĄTEK OD 9.00 DO 14.00
ZABRAĆ ZE SOBĄ SKIEROWANIE NA BADANIE, SPIS PRZYJMOWANYCH LEKÓW, DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ

REJESTRACJA NA GASTROSKOPIĘ
OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE WE WTOREK OD 9.00 DO 11.00, W PIĄTEK OD 9.00 DO 14.00 POD NUMEREM TELEFONU 95 763 99 78

Wyposażona w wysokiej jakości sprzęt do badań endoskopowych m.in. gastroskopii, kolonoskopii. Wykonuje nieodpłatnie  badania dla pacjentów szpitalnych oraz pacjentów posiadających skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza rodzinnego.

Badania endoskopowe wykonywane są przez kadrę specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia  i certyfikaty w zakresie badań endoskopowych.

image006

Nowoczesny sprzęt do endoskopii zakupiony ze środków unijnych

w ramach LRPO Województwa Lubuskiego, środków

Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego oraz środków własnych