Zakup Specjalistycznego sprzętu

image003

Nazwa projektu:
”Rozszerzenie zakresu procedur medycznych poprzez zakup Ramienia C oraz sprzętu endoskopowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo – Ortopedycznym SPZOZ w Drezdenku”

Priorytet IV LRPO Województwa Lubuskiego „Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej”

Działanie 4.1.”Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia”

Poddziałanie 4.1.1 „Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia”

Priorytetowym zagadnieniem w zakresie bazy medycznej stało się pilne wyposażenie Pracowni Endoskopowej SPZOZ w Drezdenku w sprzęt medyczny głównie endoskopowy Ponadto dążąc do rozszerzenia zakresu świadczonych usług medycznych w ramach realizacji niniejszego projektu zakupiono również Aparat RTG na Ramieniu C.

Sprzęt medyczny zakupiony w ramach projektu jest niezbędny do prawidłowego świadczenia usług medycznych oraz pozwala na wczesną diagnostykę i leczenie, co jest szczególnie ważne w zakresie rozwijających się chorób nowotworowych.

Problemy, z jakimi borykał się do tej pory SPZOZ  Drezdenku w zakresie wyposażenia w aparaturę medyczną:

-      Brak odpowiedniej bazy diagnostycznej;

-      Przestarzały sprzęt endoskopowy;

-      Częste awarie sprzętu medycznego;

-      Długie oczekiwania na badania;

-      Mylne diagnozy;

-      Niska konkurencyjność szpitala w stosunku do ościennych miejscowości i województw;

-      Brak możliwości rozszerzenia zakresu kontraktowanych świadczeń medycznych przez NFZ;

Efektem realizacji projektu będzie:

-      Stworzenie odpowiedniej bazy infrastrukturalnej, technicznej i diagnostycznej;

-     Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i zwiększenie skuteczności leczenia;

-      Rozszerzenie zakresu  procedur medycznych poprzez zwiększenie spectrum jednostek chorobowych;

-     Ograniczenie terytorialnych dysproporcji w infrastrukturze ochrony zdrowia;

-     Podniesienie konkurencyjności szpitala w aspekcie regionalnym i krajowym;

-      Nowoczesna aparatura medyczna pozwalająca na dokładność i precyzję w zakresie „oglądnięcia” wnętrza ciała umożliwiająca wczesną diagnostykę w zakresie chorób nowotworowych;

-      Zmniejszenie kosztów leczenia i opieki nad chorymi, wynikające z lepszej diagnostyki w zakresie chorób nowotworowych

Realizacja projektu pozwoliła przede wszystkim na diagnozowanie pacjentów, szybkie rozpoznawanie jednostek chorobowych, a tym samym odpowiednie ukierunkowane leczenie. Innowacyjne rozwiązania  w zakupionej aparaturze medycznej pozwalają na udoskonalone możliwości obserwacji pacjenta oraz diagnozowanie z użyciem najnowocześniejszych z dostępnych na rynku medycznym technologii  powiększania obrazu, wyrazistości, pozwalającej na  zwiększenie efektywności zabiegów medycznych. Zakupiona w ramach projektu aparatura medyczna umożliwi lekarzom wykonywanie w znacznie bardziej precyzyjny sposób zabiegów, zapewni lepszą jakość opieki nad pacjentem oraz  nowe możliwości diagnozowania i leczenia pacjentów / szybkie rozpoznanie oraz leczenie ukrytych uszkodzeń, krwawień oraz stanów zapalnych/.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA  DO KORZYSTANIA Z USŁUG Z ZAKRESU ENDOSKOPII/ KOLONOSKOPII, GASTROSKOPII/. WYSTARCZY SKIEROWANIE OD LEKARZA SPECJALISTY LUB LEKARZA RODZINNEGO.

Aparat RTG NA Ramieniu C zakupiony ze środków unijnych w ramach LRPO Województwa Lubuskiego oraz Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego oraz SPZOZ w Drezdenku.

Zestaw do zabiegów endoskopowych/ gastroskopii, kolonoskopii/ zakupiony ze środków unijnych w ramach LRPO Województwa Lubuskiego oraz Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego oraz SPZOZ w Drezdenku.