RODO

RODO
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że Administratorem Waszych danych osobowych jest Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. Drezdenko, ul. Piłsudskiego 8, Tel 95 763 99 72, e-mail: sekretariat@szpital-drezdenko.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach ochrony zdrowia na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r. poz. 1318)
Państwa dane osobowe w tym dane o stanie zdrowia przechowywane będą przez okres wskazany w wyżej wymienionej ustawie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mają Państwo prawo:

- żądać od administratora dostępu do własnych danych osobowych i ich sprostowania, lub usunięcia oraz możliwości wykonania sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych

- wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADU (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt:

rodo@szpital-drezdenko.pl
tel: 957639973