Zamówienia Publiczne

-

Dostawa kardiomonitorów z centralą monitorującą dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/4.8/19/2019,
pobierz: zapytanie ofertowe 19 2019, dodatek nr 1, dodatek nr 2dodatek nr 3, dodatek nr 4 wzór umowy

wyjaśnienia: wyjaśnienia 1, zmiana (1) dodatek nr 3

Dostawa ambulansu typu C dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/WR/14/2019, wszczęcie postępowania: zaproszenie Wykonawcy do negocjacji, zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w BZP 550218865-N-2019 z dnia 2019-10-15 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 15.10.2019 r.
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy BZP 550218865-N-2019 z dnia 15.10.2019

Dostawa implantów ortopedycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/12/2019, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 607895-N-2019 z dnia 2019-10-11 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 11.10.2019 r.

pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 607895-N-2019 z dnia 11.10.2019, SIWZ data publikacji 11.10.2019, dodatek nr 1, 3-5 do SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 6 do SIWZ

wyjaśnienia:wyjaśnienia 1, data publikacji 17.10.2019zmiana (1) dodatek nr 2 do SIWZ

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 21.10.2019

-

Robota budowlana w zakresie budowy rezerwowego źródła wody dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/RB/9/2019, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 590723-N-2019 z dnia 2019-08-28 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 28.08.2019 r.

pobierz: ogłoszenie o zamówieniu, BZP 590723-N-2019 z dnia 28.08.2019r., SIWZ data publikacji 28.08.2019, dodatek nr 1-4 do SIWZ, dodatek nr 5 do SIWZ, dokumentacja projektowa: Branża elektryczna, Branża konstrukcyjna, Branża sanitarna, przedmiary, zmiana

Informacja po otwarciu ofert, data publikacji 16.09.2019

Dostawa ambulansu typu C dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/10/2019, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 595415-N-2019 z dnia 2019-09-11 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 11.09.2019 r.
pobierz: ogłoszenie o zmówieniu BZP 595415-N-2019 z dnia 11.09.2019SIWZ data publikacji 11.09.2019dodatek nr 2 do SIWZdodatek nr 3 do SIWZdodatek nr 1, 4-5,7 do SIWZdodatek nr 6 do SIWZ pakiet 1dodatek nr 6 do SIWZ pakiet 2dodatek nr 8 do SIWZ- wzór aplikacji
wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 16.09.2019zmiana (1) dodatek nr 3 do SIWZ, wyjaśnienia (2), data publikacji 18.09.2019, zmiana (2) dodatek nr 3 do SIWZogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540196404-N-2019 z dnia 18.09.2019

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 23.09.2019

unieważnienie pakiet 1, data publikacji 24.09.2019

zawiadomienie o wyborze oferty pakiet 2, data publikacji 10.10.2019

Dostawa ambulansu typu C dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/11/2019, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 601416-N-2019 z dnia 2019-09-24 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 24.09.2019 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 601416-N-2019 z dnia 24.09.2019SIWZ data publikacji 24.09.2019, dodatek nr 1, 4-5,7 do SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 3 do SIWZ, dodatek nr 6 do SIWZ, dodatek nr 8 do SIWZ- wzór aplikacji
wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 02.10.2019zmiana (1) dodatek nr 3 do SIWZ

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 07.10.2019

unieważnienie, data publikacji 10.10.2019