Zamówienia Publiczne

-

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/6/2018
wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 537025-N-2018  z dnia 28.03.2018; publikacja na stronie internetowej  Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 28.03.2018 r.)

pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 537025-N-2018, data zamieszczenia 28.03.2018, SIWZ data publikacji 28.03.2018, dodatek nr 1, 3-5 do SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 6 do SIWZ

wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 03.04.2018, zmiana (1) dodatek nr 2 do SIWZ, ogłoszenie o zmianie BZP 500071051-N-2018, data zamieszczenia 03.04.2018

wyjaśnienia (2), data publikacji 04.04.2018, zmiana (2) dodatek nr 2 do SIWZ

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 10.04.2018

Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/10/2018
wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 546799-N-2018  z dnia 18.04.2018; publikacja na stronie internetowej  Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 18.04.2018 r.)

pobierz: ogłoszenie o zamówieniu, BZP nr 546799-N-2018 data zamieszczenia 18.04.2018, SIWZ data publikacji 18.04.2018, dodatek nr 1, 3-5 do SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 6 do SIWZ

Dostawa diet przemysłowych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/8/2018

wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 541698-N-2018  z dnia 10.04.2018; publikacja na stronie internetowej  Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 10.04.2018 r.)

pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 541698-N-2018 data zamieszczenia 10.04.2018, SIWZ data publikacji 10.04.2018, dodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 1, 3-5 do SIWZ, dodatek nr 6 do SIWZ

wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 16.04.2018

-

Dostawa implantów ortopedycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/9/2018
wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 538159-N-2018  z dnia 29.03.2018; publikacja na stronie internetowej  Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 29.03.2018 r.)
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu, BZP 538159-N-2018 z dnia 29.03.2018, SIWZ data publikacji 29.03.2018, dodatek nr 1, 3-5 do SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ,dodatek nr 6 do SIWZ

wyjaśnienia:wyjaśnienia, data publikacji 03.04.2018, wyjaśnienia (2), data publikacji 03.04.2018, zmiana (1) dodatek nr 2 do SIWZ

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 06.04.2018

-

Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/2/2018
wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 523798-N-2018  z dnia 27.02.2018; publikacja na stronie internetowej  Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 27.02.2018 r.)
Informacja po otwarciu ofert data publikacji 12.03.2018

informacja o wyborze ofert i unieważnieniu, data publikacji 27.03.2018

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/7/2018
wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 536125-N-2018  z dnia 27.03.2018; publikacja na stronie internetowej  Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 27.03.2018 r.)
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu, BZP 536125-N-2018 z dnia 27.03.2018, SIWZ data publikacji 26.03.2018, dodatek nr 1-6 do SIWZdodatek nr 2 do SIWZdodatek nr 7 do SIWZ

wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 03.04.2018

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 06.04.2018