Zamówienia Publiczne

-

Dostawa produktów leczniczych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/11/2018
wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE/ S155 nr 354956-2018-PL z dnia 14.08.2018;
publikacja na stronie internetowej Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 14.08.2018 r.)
zawiadomienie o wyborze i unieważnieniu, data publikacji 10.10.2018

-

Usługi społeczne w zakresie przygotowywania i dystrybucji całodobowych posiłków dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/US/15/2018

wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BIP z dnia 05.10.2018; publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 05.10.2018 r.)

pobierz: ogłoszenie o zamówieniu, data publikacji 05.10.2018, IWZ data publikacji 05.10.2018, dodatek nr 1, 4-8 do IWZ, dodatek nr 2 do IWZ, dodatek nr 3 do IWZ, dodatek nr 9 do IWZ

Dostawa sprzętu serwerowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/16/2018
wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 636627-N-2018 z dnia 16.10.2018;
publikacja na stronie internetowej Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 16.10.2018 r.)
ogłoszenie o zamówieniu, data publikacji BZP 636627-N-2018 z dnia 16.10.2018, SIWZ data publikacji 16.10.2018, dodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 3 do SIWZ, dodatek nr 1, 4-6 do SIWZ, dodatek nr 7 do SIWZ
Dostawa wyrobów medycznych do iniekcji dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/14/2018
wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 616170-N-2018 z dnia 12.09.2018;
publikacja na stronie internetowej Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 12.09.2018 r.)
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 616107-N-2018 z dnia 12.09.2018, SIWZ data publikacji 12.09.2018dodatek nr 1, 3-5 do SIWZdodatek nr 2 do SIWZdodatek nr 6 do SIWZ
wyjaśnienia: wyjaśnienia (1), data publikacji 18.09.2018zmiana (1) dodatek nr 2 do SIWZ

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 24.09.2018