Zamówienia Publiczne

-

Dostawa implantów ortopedycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/16/2019, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 634561-N-2019 z dnia 2019-12-11 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 11.12.2019 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 634561-N-2019 z dnia 11.12.2019 r., SIWZ data publikacji 11.12.2019, dodatek nr 1, 3-5 do SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 6 do SIWZ
-