Zamówienia Publiczne

-

Dostawa produktów leczniczych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/23/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE 2020/S 255-640184 z dnia 31.12.2020 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 31.12.2020 r.
pobierz: ogłoszenie o zmówieniu Dz.U UE 2020-OJS255-640184-plSIWZ data publikacji 31.12.2020dodatek-nr-1, 4-6-do-SIWZdodatek nr 2 do SIWZ 23 2020dodatek nr 3 do SIWZ Edytowalna-wersja-formularza-JEDZdodatek nr 7 do SIWZInstrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD

Informacja o postępowaniu została opublikowana w miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
Identyfikator postępowania:011e4de9-6e13-411f-96a4-e40e2e6ebd52


wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 18.01.2021, zamiana (1) dodatek nr 2 do SIWZ 23 2020, wyjaśnienia _2_, data publikacji 25.01.2021, zamiana (2) dodatek nr 2 do SIWZ 23 2020

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 10.02.2021


-

-


-


-

Usługa gospodarowania odpadami wytwarzanymi na terenie nieruchomości zarządzanych przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/19/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 764182-N-2020 z dnia 10.12.2020 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 10.12.2020 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 764182-N-2020 z dnia 10.12.2020, SIWZ data publikacji 10.12.2020, dodatek-nr-1-3-6-do-SIWZdodatek nr 2 doSIWZdodatek nr 7 do SIWZ pakiet 1dodatek nr 7 do SIWZ pakiet 2
wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 18.12.2020ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540548230-N-2020 z dnia 18.12.2020

wyjaśnienia _2_, data publikacji 21.12.2020, ogłoszenie o zmianie (2) BZP 540550265-N-2020 z dnia 21.12.2020

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 29.12.2020

zawiadomienie o wyborze oferty pakiet 2, data publikacji 11.02.2021

zawiadomienie o wyborze oferty pakiet 1, data publikacji 24.02.2021

-

Dostawa wyrobów medycznych do do podstawowych zabiegów inwazyjnych, endoskopowych i intensywnej terapii dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/21/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 768726-N-2020 z dnia 18.12.2020 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 18.12.2020 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 768726-N-2020 z dnia 18.12.2020, SIWZ data publikacji 18.12.2020, dodatek nr 1, 3-5 do SIWZ, dodatek nr 2, dodatek nr 6 do SIWZ

Informacja o postępowaniu została opublikowana w miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
Identyfikator postępowania: fddc695d-6c11-439e-85aa-f17a678f5af9
wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 23.12.2020, zmiana (1) dodatek nr 2, wyjaśnienia _2_, data publikacji 23.12.2020zmiana (2) dodatek nr 2ogłoszenie o zmianie BZP 540553327-N-2020 z dnia 23.12.2020 r., wyjaśnienia _3_, data publikacji 29.12.2020zmiana (3) dodatek nr 2
przedłużenie terminu składani ofert, data publikacji 31.12.2020, ogłoszenie o zmianie (2) BZP 540562859-N-2020 z dnia 31.12.2020
Informacja po otwarciu ofert data publikacji 12.01.2021
zawiadomienie o wyborze ofert i unieważnieniu, data publikacji 15.02.2021


-

Dostawa gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/22/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 769671-N-2020 z dnia 21.12.2020 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 21.12.2020 r.

Informacja o postępowaniu została opublikowana w miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
Identyfikator postępowania: ca1fc5b7-7ecf-4ade-a208-66dc5f83f54a
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 769671-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.SIWZ data publikacji 21.12.2020, dodatek-nr-1-5-do-SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ 22 2020, dodatek nr 6 do SIWZ 22 2020
wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 29.12.2020, zmiana dodatek nr 2 do SIWZ 22 2020, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540557744-N-2020 z dnia 29.12.2020, wyjaśnienia _2_, data publikacji 30.12.2020

przedłużenie terminu składania ofert, data publikacji 31.12.2020, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) BZP 540562981-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 12.01.2021

informacja o wyborze ofert i unieważnieniu, data publikacji 01.02.2021