Zamówienia Publiczne

-

Robota budowlana w zakresie budowy rezerwowego źródła wody dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/RB/6/2019, wszczęcie postępowania – publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 557445-N-2019 z dnia 2019-06-07 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego,zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 07.06.2019 r.)
pobierz: ogłoszenie o zamówienia, BZP 557445-N-2019 z dnia 07.06.2019SIWZ data publikacji 07.06.2019dodatek nr 1-4 do SIWZdodatek nr 5 do SIWZ, dokumentacja projektowa:  Branża elektrycznaBranża konstrukcyjnaBranża sanitarnaprzedmiaryzmiana

-