Zamówienia Publiczne

-

Dostawa bielizny jednorazowego użytku dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/8/2017
wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 593814-N-2017  z dnia 27.09.2017; publikacja na stronie internetowej  Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 27.09.2017 r.)
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu, BZP 593814-N-2017, data publikacji 27.09.2017, SIWZ data publikacji 27.09.2017, dodatek nr 1, 4-6 do SIWZdodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 3 do SIWZ, dodatek nr 7 do SIWZ

wyjaśnienia i zmian terminu składania ofert: wyjaśnienia _1_, data publikacji 05.10.2017 , zmiana (1) dodatek nr 3 do SIWZ, ogłoszenie o zmianie, data publikacji 05.10.2017

zmiana SIWZ: zmiana SIWZ _2_, data publikacji 06.10.2017, zmiana (2) dodatek nr 3 do SIWZ, ogłoszenie o zmianie, data publikacji 06.10.2017

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 12.10.2017

-

Dostawa wyrobów medycznych do podstawowych zabiegów inwazyjnych i intensywnej terapii dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/9/2017
wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 600255-N-2017  z dnia 11.10.2017; publikacja na stronie internetowej  Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 11.10.2017 r.)
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu, data publikacji 11.10.2017, SIWZ data publikacji 11.10.2017, dodatek nr 1, 3-5 do SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 6 do SIWZ

wyjaśnienia i zmiana: wyjaśnienia (1), data publikacji 18.10.2017, zmiana (1) dodatek nr 2 do SIWZ, zmiana dodatek nr 1 do SIWZ, ogłoszenie o zmianie BZP 500044987-N-2017, data publikacji 18.10.2017

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 25.10.2017

-