Zamówienia Publiczne

-

Dostawa produktów leczniczych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/11/2018
wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE/ S155 nr 354956-2018-PL z dnia 14.08.2018;
publikacja na stronie internetowej Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 14.08.2018 r.)
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS155-354956-pl data publikacji 14.08.2018, SIWZ data publikacji 14.08.2018, dodatek nr 1, 4-6 do SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 3 do SIWZ Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ, dodatek nr 7 do SIWZ, załącznik Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD

-