Zamówienia Publiczne

-

Dostawa pieluchomajtek dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/18/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 599365-N-2020 z dnia 20.10.2020 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 20.10.2020 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 599365-N-2020 z 20.10.2020 r.SIWZ data publikacji 20.10.2020dodatek nr 2 do SIWZdodatek nr 6 do SIWZdodatek nr 1, 3-5 do SIWZ
wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 28.10.2020zamiana (1) dodatek nr 2 do SIWZ, ogłoszenie o zmianie BZP 540212338-N-2020 z dnia 28.10.2020

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 3.11.2020

-

Dostawa wyrobów medycznych do iniekcji dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/15/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 593310-N-2020 z dnia 09.10.2020 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 09.10.2020 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 593310-N-2020 z dnia 09.10.2020 r.SIWZ data publikacji 09.10.2020dodatek nr 2 do SIWZdodatek-nr-1-3-5-do-SIWZdodatek nr 6 do SIWZ

wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 15.10.2020ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540202323-N-2020 z dnia 15.10.2020 r. , zmiana (1) dodatek nr 1 do SIWZ, zamiana (1) dodatek nr 2 do SIWZ, wyjaśnienia (2), data publikacji 19.10.2020

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 23.10.2020

informacja o wyborze oferty, data publikacji 10.11.2002

-

Dostawa odczynników do badań serologicznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/16/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 547858-N-2020 z dnia 14.10.2020 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 14.10.2020 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 547858-N-2020 z 14.10.2020 r.SIWZ data publikacji 14.10.2020dodatek nr 1, 3-5 do SIWZdodatek nr 2 do SIWZdodatek nr 6 do SIWZ

wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 23.10.2020, zmiana (1) dodatek nr 2 do SIWZ

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 27.10.2020

informacja o wyborze oferty, data publikacji 10.11.2020

-

Dostawa tablicy multimedialnej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/4.8/9/2020,
pobierz: zapytanie ofertowe 9 2020, dodatek 1, dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego, dodatek nr 4 do Zapytania ofertowego

wyjaśnienia: wyjaśnienia (1), zmiana terminu, data publikacji 23.07.2020, zmiana _1_ dodatek nr 4 do Zapytania ofertowego, wyjaśnienia p2, data publikacji 29.07.2020, miejsce instalacji1, miejsce instalacji2

informacja o wyborze oferty 9 2020, data publikacji 2020.09.07

-

Dostawa płynów i osprzętu do terapii nerkozastępczych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/17/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 597448-N-2020 z dnia 14.10.2020 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 14.10.2020 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 597448-N-2020 z dnia 14.10.2020 r.SIWZ data publikacji 14.10.2020dodatek-nr-1-3-5-do-SIWZdodatek nr 2 do SIWZdodatek nr 6 do SIWZ
wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 19.10.2020

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 23.10.2020

zawiadomienie o wyborze ofert, data publikacji 29.10.2020

-