Zamówienia Publiczne

-

Usługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania aplikacyjnego AMMS/ InfoMedica dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/1/2021, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 2021/BZP nr 0046257/01 z dnia 05.05.2021 r., publikacja na stronie prowadzonego postępowania 05.05.2021 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 2021 nr 00046257 01, SWZ 1 2021, dodatek nr 1, 3,4 do-SWZ, dodatek nr 2 do SWZ, dodatek nr 5 do SWZ, umowa powierzenia pdo

Informacja o postępowaniu została opublikowana na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/272ed803-82c9-4056-a3a9-de703c047876. Identyfikator postępowania  na miniPortalu:272ed803-82c9-4056-a3a9-de703c047876


wyjaśnienia: wyjaśnienia i zmiana, data publikacji 11.05.2021, zmiana (1) dodatek nr 2 do SWZ

Informacja ws kwoty na sfinansowanie, data publikacji 14.05.2021

Informacja po otwarciu ofert, data publikacji 14.05.2021 r

-

-


-


-


--