Zamówienia Publiczne


-


-

Dostawa tablicy multimedialnej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/4.8/9/2020,
pobierz: zapytanie ofertowe 9 2020, dodatek 1, dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego, dodatek nr 4 do Zapytania ofertowego

wyjaśnienia: wyjaśnienia (1), zmiana terminu, data publikacji 23.07.2020, zmiana _1_ dodatek nr 4 do Zapytania ofertowego, wyjaśnienia p2, data publikacji 29.07.2020, miejsce instalacji1, miejsce instalacji2

informacja o wyborze oferty 9 2020, data publikacji 2020.09.07

-

Dostawa myjni do narzędzi chirurgicznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/4.8/11/2020,
pobierz: zapytanie ofertowe 11 2020, dodatek 1, dodatek nr 2 do 11 2020, dodatek nr 4 11 2020

wyjaśnienia 11 2020, zmiana (1) dodatek nr 2 do 11 2020

-

Dostawa wyrobów medycznych do podstawowych zabiegów inwazyjnych i intensywnej terapii dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/14/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 568821-N-2020 z dnia 31.07.2020 r., publikacja na stornie internetowej Zamawiającego, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 31.07.2020 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu, publikacja BZP nr 568821-N-2020 z dnia 31.07.2020 r.SIWZ data publikacji 31.07.2020dodatek nr 1, 3-5 do SIWZdodatek nr 2 do SIWZdodatek nr 6 do SIWZ
wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 06.08.2020, zmiana (1) dodatek nr 2 do SIWZ.zmiana dodatek nr 1 do SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540146722-N-2020 z dnia 06.08.2020

wyjaśnienia (2), data publikacji 10.08.2020

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 13.08.2020

zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu, data publikacji 23.09.2020
-