Zamówienia Publiczne

-

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/6/2018
wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 537025-N-2018  z dnia 28.03.2018; publikacja na stronie internetowej  Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 28.03.2018 r.)

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 10.04.2018

zawiadomienie o wyborze oferty, data publikacji 30.04.2018

Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/10/2018
wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 546799-N-2018  z dnia 18.04.2018; publikacja na stronie internetowej  Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 18.04.2018 r.)

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 27.04.2018

zawiadomienie o wyborze oferty, data publikacji 21.05.2018

Dostawa diet przemysłowych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/8/2018

wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 541698-N-2018  z dnia 10.04.2018; publikacja na stronie internetowej  Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 10.04.2018 r.)

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 19.04.2018

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, data publikacji 09.05.2018

-

Dostawa implantów ortopedycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/9/2018
wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 538159-N-2018  z dnia 29.03.2018; publikacja na stronie internetowej  Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 29.03.2018 r.)
Informacja po otwarciu ofert data publikacji 06.04.2018

zawiadomienie o wyborze i unieważnieniu, data publikacji 27.04.2018

-

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/7/2018
wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 536125-N-2018  z dnia 27.03.2018; publikacja na stronie internetowej  Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 27.03.2018 r.)
Informacja po otwarciu ofert data publikacji 06.04.2018

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, data publikacji 09.05.2018