Zamówienia Publiczne

-

Robota budowlana w zakresie budowy parkingu dla samochodów osobowych na terenie  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku wraz z infrastrukturą techniczną, nr sprawy PCZSzp/PN/RB/1/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 505082-N-2020 z dnia 2020-01-24 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 24.01.2020 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 505082-N-202 z dnia 24.01.2020 r.SIWZ data publikacji 24.01.2020dodatek nr 1-4 do SIWZdodatek nr 5 do SIWZprojekt budowlany

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 11.02.2020

zawiadomienie o wyborze, data publikacji 12.03.2020

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/4/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 520228-N-2020 z dnia 05.03.2020 r., publikacja na stornie internetowej Zamawiającego, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 05.03.2020

pobierz: ogłoszenie o zamówieniu, BZP nr 520228-N-2020 z dnia 05.03.2020, SIWZ data publikacji 05.03.2020, dodatek nr 1, 3-6 do SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 7 do SIWZ

wyjaśnienia, data publikacji 12.03.2020, wyjaśnienia (2), data publikacji 16.03.2020, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 540047708-N-2020 z dnia 16.03.20202 r.

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 20.03.2020


Dostawa diet przemysłowych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/2/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 520367-N-2020 z dnia 05.03.2020 r., publikacja na stornie internetowej Zamawiającego, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 05.03.2020 

pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 520367-N-2020 z dnia 05.03.2020SIWZ data publikacji 05.03.2020dodatek nr 1, 3-5 do SIWZdodatek nr 2 do SIWZdodatek nr 6 do SIWZ

wyjaśnienia, data publikacji 12.03.2020, zmiana (1) dodatek nr 2 do SIWZ

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 18.03.2020


-

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/5/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 522403-N-2020 z dnia 11.03.2020 r., publikacja na stornie internetowej Zamawiającego, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 11.03.2020 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 522403-N-2020 z dnia 11.03.2020, SIWZ data publikacji 11.03.2020, dodatek nr 1, 3-5 do SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 6 do SIWZ

wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 16.03.2020, wyjaśnienia (2), data publikacji 26.03.2020, zmiana (1) dodatek nr 2 do SIWZ, wyjaśnienia (3), data publikacji 26.03.2020, zmiana (2) dodatek nr 2 do SIWZ, zmiana SIWZ, data publikacji 26.03.2020, zmiana (1) dodatek nr 6 do SIWZ

wyjaśnienia i zmiana _4_, data publikacji 27.03.2020, zmiana (3) dodatek nr 2 do SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 540055304-N-2020 z dnia 27.03.2020

zmiana terminu składania ofert, data publikacji 20.03.2020, ogłoszenie o zmianie ogloszenia BZP 540051298-N-2020

Robota budowlana w zakresie budowy wiaty rowerowej i instalacji tablicy multimedialnej na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/RB/6/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 527716-N-2020 z dnia 2020-03-30 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 30.03.2020 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 527716-N-2020 z dnia 30.03.2020, SIWZ data publikacji 30.03.2020, dodatek nr 1-5 do SIWZ, dodatek nr 3 do SIWZ, dodatek nr 6 do SIWZ pakiet 1, dodatek nr 6 do SIWZ pakiet 2, dokumentacja projektowa: WIATA-część budowlana, WIATA-część elektryczna