Zamówienia Publiczne

-

Usługi pralnicze dla Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/3/2019, wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 532011-N-2019 z dnia 02.04.2019; publikacja na stronie internetowej Zamawiającego i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 02.04.2019 r.)
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu, BZP nr 532011-N-2019 z dnia 02.04.2019, SIWZ data publikacji 02.04.2019, dodatek nr 1, 3-6 do SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 7 do SIWZ, dodatek nr 8 do SIWZ

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 11.04.2019

-

Dostawa produktów leczniczych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/4/2019, wszczęcie postępowania – publikacja ogłoszenia o zamówieniu w BZP 537133-N-2019 z dnia 2019-04-12 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego,
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 12.04.2019 r.)
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu, BZP 537133-N-2019 data publikacji 12.04.2019, SIWZ data publikacji 12.04.2019dodatek nr 1, 3-5 do SIWZdodatek nr 2 do SIWZdodatek nr 6 do SIWZ

wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 18.04.2019, wyjaśnienia _2_, data publikacji 23.04.2019, ogłoszenie o zmianie BZPnr 540079379-N-2019 data publikacji 23.04.2019