Zamówienia Publiczne

Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/11/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 550857-N-2020 z dnia 17.06.2020 r., publikacja na stornie internetowej Zamawiającego, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 17.06.2020 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu, BZP nr 550857-N-2020 z dnia 17.06.2020, SIWZ data publikacji 17.06.2020, dodatek nr 1, 3-5 do SIWZdodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 6 do SIWZ

wyjaśnienia:

wyjaśnienia, data publikacji 24.06.2020, zmiana (1) dodatek nr 2 do SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 540110642-N-2020 z dnia 24.06.2020 r., zmiana dodatek nr 1 do SIWZ

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 01.07.2020

-

Dostawa odczynników badań mikrobiologicznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/13/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 547487-N-2020 z dnia 05.06.2020 r., publikacja na stornie internetowej Zamawiającego, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 05.06.2020 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 547487-N-2020 z dnia 05.06.2020 r., SIWZ data publikacji 05.06.2020, dodatek nr 1, 3-5 do SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 6 do SIWZ

wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 10.06.2020, zmiana (1) dodatek nr 2 do SIWZ, ogłoszenie o zmianie BZP 540102308-N-2020 z dnia 10.06.2020 r.

wyjaśnienia (2), data publikacji 16.06.2020, ogłoszenie o zmianie BZP 540104676-N-2020 z dnia 16.06.2020 r.

wyjaśnienia (3), data publikacji 16.06.2020, zmiana (2) dodatek nr 2 do SIWZ

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 22.06.2020

-

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/9/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 542096-N-2020 z dnia 21.05.2020 r., publikacja na stornie internetowej Zamawiającego, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 21.05.2020 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 542096-N-2020 z dnia 21.05.2020 r., SIWZ data publikacji 21.05.2020, dodatek nr 1, 3-5 do SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 6 do SIWZ

wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 26.05.2020, zmiana (1) dodatek nr 2 do SIWZ

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 29.05.2020

zawiadomienie o wyborze oferty, data publikacji 18.06.2020 r.

-

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/12/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 545406-N-2020 z dnia 29.05.2020 r., publikacja na stornie internetowej Zamawiającego, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 29.05.2020
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 545406-N-2020 z dnia 29.05.2020 r., SIWZ data publikacji 29.05.2020, dodatek nr 1, 3-6 do SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 7 do SIWZ 12 2020

wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 04.06.2020

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 10.06.2020

zawiadomienie o wyborze oferty, data publikacji 18.06.2020r. 12 2020

-

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz systemu zamkniętego do pobierania krwi dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/10/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 542513-N-2020 z dnia 21.05.2020 r., publikacja na stornie internetowej Zamawiającego, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 21.05.2020 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 542513-N-2020 z dnia 21.05.2020 r., SIWZ data publikacji 21.05.2020, dodatek nr 1, 3-5 do SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 6 do SIWZ

wyjaśnienia:

wyjaśnienia, data publikacji 27.05.2020, zmiana (1) dodatek nr 2 do SIWZ,

wyjaśnienia (2), data publikacji 28.05.2020, zmiana (2) dodatek nr 2 do SIWZ

wyjaśnienia (3), data publikacji 29.05.2020, zmiana (3) dodatek nr 2 do SIWZ

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 03.06.2020

zawiadomienie o wyborze ofert, data publikacji 24.06.2020 r.

Robota budowlana w zakresie budowy parkingu dla samochodów osobowych na terenie  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku wraz z infrastrukturą techniczną, nr sprawy PCZSzp/PN/RB/1/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 505082-N-2020 z dnia 2020-01-24 r., publikacja na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 24.01.2020 r.
pobierz: ogłoszenie o zamówieniu BZP 505082-N-202 z dnia 24.01.2020 r.SIWZ data publikacji 24.01.2020dodatek nr 1-4 do SIWZdodatek nr 5 do SIWZprojekt budowlany

Informacja po otwarciu ofert data publikacji 11.02.2020

zawiadomienie o wyborze, data publikacji 12.03.2020


Dostawa wiaty rowerowej i tablicy multimedialnej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/7/2020, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 535674-N-2020 z dnia 29.04.2020 r., publikacja na stornie internetowej Zamawiającego, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 29.04.2020 r.
ogłoszenie o zamówieniu BZP 535674-N-2020 z dnia 2020.04.29, SIWZ data publikacji 29.04.2020, dodatek nr 1-5 do SIWZ, dodatek nr 2 do SIWZ, dodatek nr 6 do SIWZ, dodatek nr 7 do SIWZ,

wyjaśnienia: wyjaśnienia, data publikacji 04.05.2020

Informacja po otwarciu ofert, data publikacji 11.05.2020

zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu, data publikacji 26.05.2020

-