Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Zaproszenie do składania ofert dotyczących usługi przygotowywania i dystrybucji posiłków

Share on facebook
Udostępnij

Zaproszenie do składania ofert dotyczących usługi przygotowywania i dystrybucji całodobowych posiłków dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku. Nr sprawy PCZSzp/TP-MN/S/2/2021, wszczęcie postępowania: zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 2021/BZP nr 00055956/01 z dnia 17.05.2021 r., publikacja na stronie prowadzonego postępowania 17.05.2021 r.http://szpital-drezdenko.pl/…/02/dodatek-nr-3-do-SWZ.pdf

Skip to content