Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Komunikat odnośnie odwiedzin pacjentów w szpitalu

Share on facebook
Udostępnij

W związku z coraz mniejszą ilością przypadków COVID-19 na terenie kraju Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z O.O. od dnia 10 sierpnia  2021 roku wznawia możliwość odwiedzin bliskich. Aby móc odwiedzić osobę hospitalizowaną należy spełnić podstawowe uwarunkowania:

 • po upływie 14 dni od pełnego szczepienia (dotyczy preparatów dwudawkowych
  i jednodawkowego) – musi przedstawić personelowi medycznemu certyfikat potwierdzający szczepienie z kodem QR  lub posiadając negatywny wynik badania RT-PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (badanie ważne do 72 godz. od daty jego wykonania)
 • wypełnić ankietę wywiadu epidemiologicznego (dostępna w punkcie informacyjnym wejścia głównego do Szpitala) – po wejściu na Oddział ankietę przekazać personelowi oddziału.

  Zasady odwiedzin:
 • Odwiedzanie chorych przebywających w szpitalu jest możliwe codziennie w godzinach 13.00 -17.00
 • Odwiedzanie chorych w terminalnej fazie choroby jest dozwolone również poza wyznaczonymi godzinami po uzyskaniu zgody Ordynatora/ Kierownika Oddziału/ lekarza dyżurnego
 • Odwiedzanie chorych przez osoby poniżej 16 r.ż. jest dozwolone po uzyskaniu zgody Ordynatora/ Kierownika Oddziału/lekarza dyżurnego
 • Do jednego pacjenta może wejść jednoczasowo wyłącznie JEDNA ZDROWA OSOBA (bez żadnych objawów infekcji – kataru, kaszlu, bólu gardła, itp.)
 • W sali chorych mogą przebywać maksymalnie 2 osoby odwiedzające (u dwóch pacjentów), z zachowaniem dystansu min. 1,5m
 • Czas odwiedzin max. do 20 minut
 • Osoba odwiedzająca ZOBOWIĄZANA  JEST do zakładania maseczki oraz fartucha jednorazowego  w  kontakcie z pacjentem/personelem. W sytuacji przeciwwskazań do stosowania maseczki (udokumentowanych na piśmie) przez osobę odwiedzającą – MUSI ona zachować dystans 1,5m między sobą a pacjentem/personelem
 • W czasie odwiedzin zabrania się przemieszczania się osób odwiedzających do innych pomieszczeń Szpitala (poza salą chorego), w szczególności kuchenek oddziałowych, innych sal chorych, gabinetów.
 • Osoba odwiedzająca ZOBOWIĄZANA JEST do przeprowadzenia dezynfekcji rąk po wejściu do Szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem ze Szpitala
 • Osoba odwiedzająca stosuje się BEZWZGLĘDNIE do zaleceń wydanych przez personel Oddziału
 • Ilość dostarczonych pacjentowi artykułów należy ograniczyć do niezbędnego minimum – wszystkie rzeczy powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej, zabrania się przechowywania rzeczy w torbach poza szafką
 • Obowiązuje zakaz  wpuszczania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
 • Obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania i dostarczania pacjentowi alkoholu, narkotyków, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających
 • W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad odwiedzin, personel Szpitala ma prawo nakazać takim osobom  natychmiastowe opuszczenie Szpitala. W przypadkach szczególnie uzasadnionych personel Szpitala może wezwać Policję.

ZE WZGLĘDÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH LUB Z INNYCH WAŻNYCH PRZYCZYN UZASADNIONYCH DOBREM PACJENTÓW, MOŻE BYĆ WPROWADZONY OKRESOWO ZAKAZ ODWIEDZIN PACJENTÓW W SZPITALU.

Skip to content