Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

W samym sercu szpitala

Share on facebook
Udostępnij

Centralna Sterylizatornia to serce Szpitala, jeden z najważniejszych jego działów.To tutaj odbywają się działania mające na celu eliminację zakażeń szpitalnych. Centralna Sterylizatornia dba o bezpieczeństwo każdego pacjenta i pracującego tu personelu medycznego poprzez skuteczną dezynfekcję i sterylizację sprzętu medycznego. Świadczy usługi dla wszystkich oddziałów i bloku operacyjnych szpitala. Zespół 6 osób pracujących pod czujnym okiem kierownik Barbary Kuchowicz, która od około 25 lat z powodzeniem zajmuje się pracą w sterylizacji to profesjonaliści i pasjonaci swojej pracy. Bezpieczeństwo pacjenta jest ich nadrzędnym celem. Zaangażowanie i świadomość wykwalifikowanego personelu, w skład którego wchodzą pielęgniarki oraz technicy sterylizacji medycznej w połączeniu z nowoczesną technologią i pracą w oparciu o normy i procedury wewnętrzne jest gwarancją na wytworzenie sterylnego wyrobu. Na wybór technologii oraz funkcjonalnych rozwiązań stosowanych podczas sterylizacji wpływ mają także wymogi przepisów prawa i te, stawiane przez NFZ. Jak wygląda serce szpitala? Oddział jest zlokalizowany w obrębie budynku szpitala, a dogodne połączenie z zespołami operacyjnymi dzięki bezpośredniej windzie zapewnia szybki transport niezbędnych narzędzi medycznych. Układ przestrzenny Centralnej Sterylizatorni z wydzielonymi trzema strefami roboczymi, gwarantuje zachowanie ruchu postępowego narzędzi i sprzętu medycznego od punktu przyjęć, aż do strefy sterylnej, skąd wydawany jest gotowy produkt. Budowa oddziału wymusza niejako jednokierunkowy obieg sprzętu przez strefy: brudną, czysta i sterylną. Co się w nich znajduje? Strefa brudna – tu zaczyna się segregacja, mycie i dezynfekcja. Przeznaczona jest do przyjęcia sprzętu po wstępnej dezynfekcji, która odbywa się na oddziałach szpitala. Pierwszym etapem jest mycie manualne. Następnie narzędzia umieszczane są myjniach – dezynfektorach. Po zakończonym procesie mycia i dezynfekcji materiały trafiają do strefy czystej, gdzie są sprawdzane pod kątem sprawności, czystości, czy nie są uszkodzone oraz wykonywane są testy funkcyjne. Na końcu strefa sterylna, to tu następuje rozładowywanie autoklawów, magazynowanie materiałów sterylnych i ich ekspedycja na oddziały szpitalne. Po zakończonym procesie drzwi autoklawu otwierają się po stronie sterylnej, gdzie pakiety zostają ułożone na regałach i oczekują na odbiór przez instrumentariuszki lub pielęgniarki z oddziałów. Wszystkie zestawy narzędzi i inne materiały przygotowane do wydania na oddziały są odpowiednio oznaczane i opisywane, zawierają informację, że materiał jest sterylny oraz jego termin przydatności.Wszystkie pomieszczenia są utrzymywane w szczególnej czystości. Wszystkie procesy dezynfekcji i sterylizacji są monitorowane metodami fizycznymi, kontrolowane za pomocą testów chemicznych i biologicznych. Wyposażenie oddziału :Strefa brudna: 2 myjnie- dezynfektory przelotowe, myjnia ultradźwiękowa, stoły do segregacji sprzętu, pistolety do mycia narzędzi pod ciśnieniem .Strefa czysta:stoły do pakowania zestawów opatrunkowych, zgrzewarki, podajniki do rękawów do pakowania pojedynczych narzędzi, pistolety do suszenia sprężonym powietrzem, wózki do przewożenia kontenerów, inkubator do testów biologicznych.Strefa sterylna:regały na sprzęt, wózki rozładunkowe, kosze sterylizacyjne.Centralna Sterylizatornia jest miejscem o szczególnym znaczeniu dla szpitala, a obieg materiałów sterylnych to jedna z podstawowych procesów zapewniających jego prawidłowe funkcjonowanie. Skuteczny system sterylizacji to istotny element bezpieczeństwa medycznego i sanitarnego personelu oraz pacjentów. To właśnie w sterylizatorni bije serce szpitala. Zarząd szpitala planuje w niedalekiej przyszłości modernizację Oddziału Centralnej Sterylizatorni, dzięki tej inwestycji będziemy mogli śmiało patrzeć w przyszłość. Szpital może się rozwijać, może zwiększyć swój potencjał, ale przede wszystkim musi to robić w sposób bezpieczny, odpowiedzialny, zaplanowany. Bo to nie tylko budynek, nie tylko sprzęt nowoczesny, ale to też cały obieg – z pełną automatyzacją, z pełną informatyzacją i wymianą informacji pomiędzy poszczególnymi elementami szpitala sprawia, że pacjenci mogą czuć się bezpiecznie.

Skip to content