Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Oddział Chorób Wewnętrznych wznawia statutową działalność

Share on facebook
Udostępnij

W związku ze zmniejszeniem zanotowanej liczby hospitalizacji osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa lubuskiego oraz potrzebą zwiększenia dostępności do świadczeń szpitalnych dla pacjentów wymagających świadczeń w zakresie chorób wewnętrznych decyzją wojewody lubuskiego z dnia  2 marca 2022r. szpital w Drezdenku zmniejsza bazę łóżkową dla osób z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Oznacza to, że od najbliższego wtorku  tj. 8 lutego 2022r.  do odwołania działalność statutową wznawia Oddział Chorób Wewnętrznych.

Szpital w Drezdenku będzie realizować świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym:

  • 36 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 3 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej,
  • 1 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS- Cov-2 z dostępem do respiratora.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, szpital  wdrożył i zapewnienia funkcjonowanie systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, obejmującego m.in: organizację udzielania świadczeń zdrowotnych, w sposób zapewniający zapobieganie zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych oraz stworzenie warunków izolacji pacjentów z zakażeniem lub chorobą zakaźną oraz pacjentów szczególnie podatnych na zakażenia szpitalne.

Skip to content