Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Chronię życie przed rakiem

Share on facebook
Udostępnij

Program polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Drezdenko, na lata 2021-2023 finansowany w całości z budżetu Gminy Drezdenko.

Rak szyjki macicy od lat niezmiennie odbiera życie wielu Polkom.

O ile jednak badania cytologiczne dają nam możliwość wykrycia zmian nowotworowych i podjęcia skutecznego ich leczenia, o tyle szczepienia przeciw wirusowi ludzkiego brodawczaka (HPV) pozwalają znacząco ograniczyć odsetek stanów przednowotworowych szyjki macicy.

Celem zmniejszenia ilości zachorowań i w konsekwencji umieralności na raka szyjki macicy w Gminie Drezdenko  realizowany jest  Gminny Program polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, na lata 2021-2023, w ramach którego wykonywane są szczepienia ochronne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewcząt w wieku 12 lat zamieszkujących na terenie gminy Drezdenko.

Szczepienia prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem szczepień, w 2022 roku zaplanowano szczepienia dziewcząt z rocznika urodzenia 2008 oraz 2009. Szczepienie dziewcząt z kolejnych roczników urodzenia uzależnione będzie od kontynuacji programu w latach następnych.  

Do celów szczepień wykorzystywana jest szczepionka przeciwko wirusowi HPV typu Gardasil 9 (szczepionka o najszerszym spektrum działania), która jest wskazana do czynnego uodparniania osób w wieku od 9 lat przeciw następującym chorobom wywoływanym przez wirusa HPV, w tym:  zmiany przednowotworowe oraz rak szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytnicy, wywoływane przez szczepionkowe typy HPV,  brodawki narządów płciowych (kłykcin kończystych) wywoływane przez określone typy wirusa HPV.

Szczepienia prowadzone są w schemacie 2-dawkowym (0, 6-12 miesięcy) poprzez iniekcję domięśniową. Udział dziecka w programie szczepień ochronnych wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego i poprzedzony jest badaniem lekarskim kwalifikującym do zaszczepienia.

Celem uzyskania dalszych informacji na temat organizacji i przebiegu szczepień ochronnych należy kontaktować się z Jakubem Piaseckim- 957622958

Co to jest HPV?

HPV to inaczej wirus brodawczaka ludzkiego, który stanowi rodzinę powszechnych i wysoce zakaźnych wirusów. Znanych jest ponad 120 różnych odmian wirusa HPV, wśród których ponad 40 zakażamy się drogą płciową. Niektóre typy wirusa HPV powodują rozwój raka szyjki macicy oraz mają związek z występowaniem innych rzadszych nowotworów, np. rak pochwy, sromu lub odbytu (czasem języka lub gardła).

Wirus HPV należy do najbardziej rozpowszechnionego na świecie. Wirusem tym zaraża się niemal połowa osób aktywnych seksualnie, najbardziej zaś narażone są młode kobiety. U około 80% organizm sam zwalcza infekcję, niestety u części osób zakażenie przybiera charakter przetrwały, co w zależności od typu wirusa może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy, brodawek narządów płciowych.

Rak szyjki macicy atakuje cicho i powoli.

Średni czas rozwoju choroby wynosi od 5 do 10 lat. Przez wiele lat choroba rozwija się niemal bezobjawowo. Dlatego kobiety często zbyt późno zjawiają się u lekarza, i dlatego choroba ta w Polsce zbiera tragiczne żniwo. Rak szyjki macicy to drugi co do śmiertelności nowotwór u kobiet do 45 roku życia.

Jak zapobiegać, jak uniknąć takiego losu ?

Badaj się regularnie. Regularnie wykonywane badania cytologiczne umożliwiają wczesne wykrycie zmian przednowotworowych i skuteczne leczenie. Rak szyjki macicy rozwija się długo i w tym czasie często nie daje wyraźnych objawów. Tak długi czas rozwoju choroby pozwala jednak na jej wykrycie i skuteczne leczenie. Pod jednym warunkiem: że Polki zaczną częściej wykonywać badania cytologiczne.

Zaszczep się. Regularne badania cytologiczne mogą uchronić przed rozwojem zmian przedrakowych szyjki macicy, jednak nie zapobiegną zakażeniu HPV. Przed wirusem odpowiedzialnym m.in. za powstawanie raka szyjki macicy, może chronić szczepienie. Może ono również zapobiec innym, groźnym dla zdrowia i życia chorobom powodowanym przez wirusa HPV. Zalecana profilaktyka raka szyjki macicy to połączenie szczepień przeciw HPV oraz badań cytologicznych. Zaszczep się.

Aktualnie w Europie zarejestrowano 3 szczepionki przeciwko HPV, które zasadniczo różnią się liczbą typów HPV uwzględnionych w składzie, nieco wskazaniami do stosowania i zakresem rejestracji. Wszystkie 3 szczepionki zawierają cząstki wirusopodobne (virus-like-particles – VLP) HPV typu 16 i 18, które odpowiadają za 71% przypadków raka szyjki macicy.
Niemal wszystkie kraje UE/EOG wprowadziły szczepienie przeciwko HPV do krajowych programów powszechnych szczepień.

Zadbaj o zdrowie swoje i bliskich – dołącz do akcji szczepień ochronnych

„Program polityki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Drezdenko, na lata 2021-2023” finansowany w całości z budżetu Gminy Drezdenko

Skip to content