Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Nowe ambulanse dla ZRM w Drezdenku

Share on facebook
Udostępnij

W dniu 29 grudnia 2022 r. w wyniku zakończonego postępowania przetargowego do Powiatowego Centrum Zdrowia w Drezdenku zostały dostarczone dwa ambulanse typu C zgodne z normą PN EN 1789. Są to pojazdy zabudowane na podwoziach marki Mercedes model Sprinter – rok produkcji 2022 roku z zabudową medyczną firmy Zeszuta Sp. z o.o. .Ambulanse są przeznaczone dla Zespołów Ratownictwa Medycznego. Zakup ambulansów został sfinansowany w całości ze środków Skarbu Państwa w wyniku udzielonej dotacji celowej na zakup inwestycyjny przyznany przez Ministra Zdrowia. Wartość przyznanej dotacji, która pozwoliła sfinansować zakup dwóch ambulansów wynosi 813.864,30 zł. Wkrótce nastąpi włączenie ambulansów do systemu SWD PRM.

Skip to content