Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Nowy sprzęt WOŚP w drezdeneckim szpitalu!  Tym razem do walki z sepsą

Share on facebook
Udostępnij

Kosztuje ponad  milion złotych i skraca etap identyfikacji patogenów z kilkunastu godzin do paru minut !

Spektrometr masowy MALDI Biotyper Syrius, jeden ze stu czterech w kraju, trafił do  powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku. To dar Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która tegoroczną zbiórkę poświęciła na zakup urządzeń do walki z sepsą.

-Sepsa ma dramatyczny i szybki przebieg, dlatego diagnostyka  zakażenia jest wyścigiem o życie pacjenta – mówi Sylwia Leszczyńska-Dobrowolska, kierownik  Pracowni Mikrobiologii Medycznej. Tutaj pomocna jest zaawansowana technologia, która daje pacjentom szansę na najlepsze leczenie. Rutynowa diagnostyka mikrobiologiczna zajmuje czasem nawet kilka dni. Nie czekając na wynik, lekarz musi wtedy działać intuicyjnie i na podstawie prawdopodobnej etiologii natychmiast wdrożyć terapię empiryczną, niestety coraz  mniej skuteczną. Wykorzystując to urządzenie, będziemy mogli wspólnie z lekarzami szybciej projektować najlepszą terapię  celowaną.

Zadaniem współczesnego laboratorium mikrobiologicznego jest wydawanie wiarygodnych wyników w jak najkrótszym czasie. W przypadku większości badań mikrobiologicznych istnieje konieczność identyfikacji drobnoustrojów wyhodowanych z materiałów klinicznych do poziomu gatunku. Tradycyjne techniki identyfikacji opierają się głównie na analizie cech biochemicznych metodami manualnymi lub automatycznymi. Najnowsza technika w tej dziedzinie wykorzystuje spektrometrię mas – MALDI TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization), (Time of Flight).

Spektrometr masowy tworzy widma profilu białkowego badanego drobnoustroju (genetyczny “odcisk palca”), które porównuje z referencyjną bazą danych, co pozwala na szybką i dokładną klasyfikację taksonomiczną organizmów do poziomu gatunku lub rodzaju w ciągu kilku minut. Ma to ogromne znaczenie w przypadku próbek klinicznych, ponieważ pozwala skrócić czas uzyskania końcowego wyniku badania mikrobiologicznego co najmniej o 24-48 godzin. Ponadto spektrometria mas typu MALDI-TOF umożliwia szybką identyfikację mikroorganizmów bezpośrednio w dodatniej próbce krwi, co ma kluczowe znaczenie w przypadku pacjenta z sepsą. Jest też nieocenionym narzędziem do identyfikacji drobnoustrojów rzadkich i trudno rosnących oraz takich, których nie można zidentyfikować klasycznymi metodami biochemicznymi.

MALDI Biotyper sirius jest szeroko stosowany w laboratoriach medycznych i diagnostycznych do szybkiej i precyzyjnej identyfikacji bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów. Jest to niezwykle przydatne narzędzie w diagnostyce chorób zakaźnych i badaniach naukowych.

W ramach 31. finału WOŚP – dzięki ogromnemu zaangażowaniu Polaków – udało się zebrać 243 259 387,25 złotych.  Dzięki temu zostało zakupionych niemal 400 najnowocześniejszych urządzeń, które trafią do 167 laboratoriów mikrobiologicznych w 126 miastach.

Skip to content