Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Dokumenty do pobrania

Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Drezdenku

W przypadku osób, które nie są w stanie wyrazić świadomej zgody na pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wymagana jest zgoda kuratora, pełnomocnika lub opiekuna prawnego – pobierz pdf.

Anestezjologiczna konsultacja przedoperacyjna

Skip to content