Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Wniosek o dokumentację medyczną

Udostępnianie dokumentacji medycznej dla Pacjenta w Powiatowym Centrum Zdrowia w Drezdenku.

1. W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego

   przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, powinien złożyć pisemny Wniosek

   o udostępnienie dokumentacji medycznej. Wniosek można pobrać w Punkcie Informacyjnym (budynek szpitala- Rejestracja)

   lub ze strony internetowej. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 – 14.35 (Dział Statystyki),

   przesłać pocztą tradycyjną na adres Szpitala lub przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@szpital-drezdenko.pl

   Uwaga: wprowadzenie Formularza o udostępnienie dokumentacji ma na celu usprawnienia wnioskowania o nią.

              Formularz nie jest jednak uznawany za obligatoryjny, wniosek może także przybrać formę ustną.

 

2. Wydawanie kopii dokumentacji medycznej odbywa się w godz. 7:00 – 14.35,

    od poniedziałku do piątku.

3. W przypadku odbioru osobistego, wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być

   potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania na złożonym

 

   wniosku. Złożony wniosek pozostaje w Dziale Statystyki Medycznej.

 

 


– załącznik 

Wniosek dokumentacja medyczna

Skip to content