Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Apteka

Apteka zaopatruje w leki gotowe, leki recepturowe i apteczne oraz płyny infuzyjne i materiały medyczne wszystkie Oddziały Szpitalne oraz Poradnie Specjalistyczne i Pracownie Diagnostyczne należące do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Gospodarka lekami w Szpitalu Powiatowym jest prowadzona w sposób kontrolowany przy pomocy utworzonego i sukcesywnie aktualizowanego Receptariusza Szpitalnego zawierającego Szpitalną Listę Leków.

Apteka ściśle współpracuje z Zespołami:

  • ds. Farmakoterapii, ds. Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego
  • Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych
  • Pielęgniarką Epidemiologiczną. 

Kierownik apteki: mgr Beata Przybylska
Tel. 95 762 05 05 lub 538 135 432

Skip to content