Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Projekty

2021

Kolektory

2021

Parking

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 Priorytet IV „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.Działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
2021

Najwyższy standard

2021

Zakup Specjalistycznego sprzętu

Nazwa projektu:”Rozszerzenie zakresu procedur medycznych poprzez zakup Ramienia C oraz sprzętu endoskopowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo – Ortopedycznym SPZOZ w Drezdenku”
2021

Termomodernizacja

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków szpitalnych w SPZOZ w Drezdenku” Całkowita wartość projektu: 1 561 183,07 PLNCałkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 1 328 591,68 PLNPoziom dofinansowania: 85% Projekt termomodernizacji
2021

Modernizacja

Projekt „Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku” Priorytet IV w ramach LRPO Województwa Lubuskiego „Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej”Działanie 4.1.”Rozwój i modernizacja
Skip to content