Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Oddziały

Blok Operacyjny

Izba Przyjęć

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Ginekologiczno- Położniczy Rooming in

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Neonatologiczny

Oddział Pediatryczny

Oddział Rehabilitacyjny

Zakład Fizjoterapii Medycznej

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Skip to content