Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Informacje w opracowaniu.

Skip to content