Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Powiatowy w Drezdenku

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczy usługi w zakresie stacjonarnej opieki długoterminowej o profilu ogólnym. Zakład dysponuje 30 łóżkami. Celem Zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Zapewniamy pacjentom przebywającym w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym opiekę lekarską i pielęgniarską, rehabilitację ogólną, leczenie farmakologiczne i dietetyczne, zaopatrzenie w środki pomocnicze i ortopedyczne oraz konsultacje specjalistyczne, zlecone badania diagnostyczne. Podopieczni mają zagwarantowane również uczestnictwo w terapii zajęciowej, pomoc logopedy lub psychologa w zależności od potrzeb.

Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przeciwwskazaniem do przyjęcia są osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Intencją całego zespołu jest stworzenie placówki o najwyższym poziomie leczniczym, rehabilitacyjnym i usprawniającym, co umożliwi osobom chorym i niepełnosprawnym możliwie maksymalny powrót do zdrowia i pełnej sprawności, a jednocześnie zapewniając miłą i życzliwą atmosferę.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zawiera sale chorych, gabinet do rehabilitacji, salę terapii zajęciowej wyposażonej w sprzęt audiowizualny.

Opieka medyczna

Telefony:

Gabinet kierownika i Lekarza Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
95 762 05 05 lub 538 135 483

Dyżurka pielęgniarska
95 762 05 05 lub 538 135 484

Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
mgr Lidia Karolczuk
Specjalista z pielęgniarstwa w opiece długoterminowej
Specjalista z organizacji i zarządzania

Lekarz Zakładu Opiekuńczo-leczniczego
Ewa Jaworucka
Specjalista II stopnia Anestezjologii i Intensywnej terapii oraz pediatra

Sprzęt rehabilitacyjny w tym:

 • Aparat do laseroterapii
 • Aparat do krioterapii
 • Aparat do elektroterapii
 • Lampy Solux statywowa
 • Lampa Solux stołowa
 • Pionizator
 • UGUL z osprzętem
 • Urządzenia PUR
 • Poręcz do nauki chodu
 • Ergometr
 • Stoły do masażu
 • Drabinka gimnastyczna
 • Rotory kończyn górnych i dolnych

Wyposażenie

 • Łóżka wielofunkcyjne elektryczne zabezpieczone drabinkami i wyposażone w materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z pompą
 • Kardiomonitory z pulsoksymetrią
 • Zintegrowany system do higieny ciała – wózko-wanna do kąpieli
 • Podnośnik elektryczny
 • Aparat Ekg
 • Ssak elektryczny
 • Pompa infuzyjna
 • Inhalatory
Skip to content